Paikalliset | 22.04.2021 08:22

Ahopellontien räjäytyksiä varten tarvitaan meluntorjuntasuunnitelma

Rusko Rakennus- ja ympäristölautakunta oli myöntänyt Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy:lle ympäristöluvan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Ahopellontiellä vuonna 2018. Ympäristölupa annettiin määräaikaisena.

Päätöksestä valitettin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset ja muutti luvan voimassaoloa päätöksellään 4. helmikuuta. Muutoksen mukaan päätös on voimassa louhinnan ja murskauksen osalta yhden vuoden louhinta- ja murskaustoiminnan alkamisajankohdasta lukien ja kaksi vuotta paikalta louhitun maa-aineksen varastoinnin osalta.
Lupamääräyksen mukaan meluntorjuntarakenteet tulee toteuttaa toiminnanharjoittajan esittämien suunnitelmien mukaan. Toiminnanharjoittajan tulee esittää kunnan ympäristönsuojelulle yksityiskohtainen suunnitelma meluvallien rakentamisesta. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin suunnitelma on hyväksytty ja meluvallit on rakennettu hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Lupamääräyksen mukaan räjäytyksistä on tiedotettava etukäteen kirjallisesti lähialueen asukkaille, siellä työskenteleville sekä kunnan ympäristönsuojeluun.
Ympäristönsuojeluun oli 18. maaliskuuta tullut ilmoituksia räjäytystöiden alkamisesta. Paikalla tehtiin tarkistus 22. maaliskuuta. Tarkastuksessa todettiin, että toiminta oli alkanut räjäytyksillä 16. maaliskuuta. Toiminnanharjoittaja ei ollut ennen toiminnan aloittamista esittänyt lupamääräyksessä edellytettyä suunnitelmaa meluntorjuntarakenteista.nMeluntorjuntarakenteet olivat hyväksymättä ja toteuttamatta. Räjäytyksistä ei kirjallisesti ilmoitettu etukäteen.

Ympäristösihteeri antoi väliaikaisen kiellon. Toiminnanharjoittajan selvityksen mukaan toiminta oli aloitettu ympäristöluvan lupamääräysten tulkinnassa tapahtuneen väärinkäsityksen vuoksi.
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti pitää ympäristösihteerin antaman kiellon voimassa kunnes suunnitelma meluntorjuntarakenteista on toimitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöviranomaisen on hyväksyttävä suunnitelma. Rakenteet pitää toteuttaa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Ympäristölupa on annettu määräaikaisena. Louhinnan ja murskauksen lupa on voimassa yhden vuoden toiminnan alkamisajankohdasta lukien. Paikalta louhitun maa-aineksen varastoinnin osalta lupa on voimassa kaksi vuotta. Toiminta on alkanut 16.3.2021. Toiminnanharjoittaja voi hakea luvan voimassaoloajan pidentämistä.

Pekka Remes
 

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.