Paikalliset | 23.07.2020 08:55

Lieto aikoo ennallistaa ojitettua suota

Lieto Liedon kunta omistaa Auran rajamailla metsäkiinteistön, jolla on noin kolmen hehtaarin kokoinen ojitettu puustoinen suo, joka voitaisiin palauttaa suoksi.

Alueelle ei kohdistu maankäytöllisiä tavoitteita. Kiinteistöllä sijaitsee myös Liedon ympäristökohteisiin merkitty ja yleiskaavassa suojeltu kallioalue Pitkä Malkamäki. Lisäksi kiinteistön muillakin kallioalueilla on jopa 140-vuotiaita kilpikaarnamäntyjä. Ojitetulta alueelta alkaa Aurajokeen laskeva noro tai puro.

Alueelle on tehty ympäristönsuojelun ja Valonian vesiasiantuntijoiden kanssa maastokatselmus, jonka perusteella suolle ehdotetaan ennallistamistoimia. Käytännössä se tarkoittaa käytännössä ojien tukkimista siten, että vesi voisi nousta alkuperäiselle tasolleen ja suolajisto elpyä. Myös puustoa voidaan poistaa, mikäli puunmyyntituloilla halutaan kattaa ennallistamistoimien kustannuksia. Maaston muodot ovat sellaiset, että toimista ei arvioida aiheutuvan vettymishaittaa naapurikiinteistöille.

Ennallistamistoimia olisi tarkoitus aloittaa pienimuotoisesti ja vähitellen, tilannetta seuraten. Ennallistaminen voitaisiin aloittaa tekemällä laskuojaan puuainespato, josta pääsisi kuitenkin osittain vettä myös laskuojaan. Työ tehtäisiin konetyön ja ihmistyön yhdistelmänä. Ojien tukkiminen onnistuu parhaiten maan ollessa roudassa. Koneelle tulee kulku-urat raivata ennakkoon siten, että alueelle pääsee heti säiden ollessa ennallistamiselle suotuisat.

Soiden ennallistamisessa vaikutus ympäristöön voi alkuvaiheessa olla ainakin lyhytaikaisesti negatiivinen kohonneiden kasvihuonekaasupäästöjen ja ravinnekierron muutosten lähivesiin aiheuttaman kuormituksen myötä. Tavoitteena on, että ennallistamista tehtäisiin siten, ettei siitä koituisi merkittävää kiintoaine- ja ravinnekuormituksen lisääntymistä Aurajokeen.

Tekninen lautakunta hyväksyi suon ennallistamistoimien suunnittelun ja aloittamisen yhteistyössä Valonian kanssa.

Ennallistamisen kustannukset olisivat ojien osalta noin 2.200 euroa. Lisäksi kustannuksia muodostuu patojen rakentamisesta 1.000—1.500 euroa. Kustannukset alenevat, mikäli osa patojen rakentamisesta tehdään talkootyönä, joiden järjestämisestä Valonialla on pitkäaikaista kokemusta sekä halukkuutta järjestää sellaisia myös Liedon suokohteella.

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.