Paikalliset | 16.03.2020 17:10

Valtiolta järeät toimet koronan rajaamiseksi

Hallitus totesi Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi

 

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen

hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata

väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat

voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa

tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen

vuoksi poikkeusolot.

 

Hallituksen linjaamat toimenpiteet

 

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä

esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta

kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja

mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne

vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona,

menettelevät niin.

 

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä

kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus

niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa

järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden

vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta

kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen

päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin

että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito

kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan

keskiviikkona 18.3.2020.

 

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä

ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien

opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla

tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä

ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

 

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä

aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat

määräykset.

 

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan

välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

 

Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera,

kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja

tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut

urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat,

vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan

yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen

toimivan samoin.

 

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

 

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon

yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden

kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien

läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

 

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät

etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

 

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista

muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat

olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset

luottamushenkilöt.

 

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja

yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa.

Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan.

Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

 

Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

 

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain

säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

 

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä

sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

 

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan

vaaran vuoksi.

 

Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen

rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita

noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin

mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien

henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei

pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä

paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti

ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

 

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan

kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

 

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon

poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

 

Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa

tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

 

 

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta!