Paikalliset | 19.02.2020 15:30

Ruskon kysely: Tiet kuntoon ja puistot siisteiksi

RUSKO Kunta on kysynyt asukkaiden tyytyväisyydestä yhdyskuntateknisiin palveluihin. Nettikyselyyn tuli 87 vastausta. Viime vuonna vastauksia tuli 84 kappaletta. Viime vuoden kyselyä jaettiin myös paperisena.

Vastauksista 82 prosenttia tuli Ruskon kunnanosasta, 18 prosenttia Vahdolta. Vastaajista kaava-alueella asuu 83 prosenttia.

Vastaajien mielestä kunnan pitäisi tieasioissa ensisijaisesti panostaa päällysteiden kunnossapitoon. Lisäksi pitäisi panostaa valaistukseen sekä jalankulku- ja pyöräteiden lumen poistamiseen ja hiekoitukseen.

Yleiseen viihtyisyyteen vaikuttavat parhaiten liikenneturvallisuuden parantaminen, päällysteen kunnon parantaminen sekä tiealueen reuna-alueiden kunnostus ja istutusten hoito.

Vastaajat haluavat, että puistoissa panostettaisiin lasten leikkipaikkoihin, asuntoalueiden lähimetsien hoitoon ja puistojen valaistukseen.

Puistojen viihtyvyyteen vaikuttavat eniten puistojen puhtaanapito ja siivous. Myös kunnan keskustan viihtyisyyteen vaikuttavat eniten siisteys ja puhtaus. Asuinalueiden halutaan olevan rauhallisia ja turvallisia.

Pekka Remes

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta!