Paikalliset | 13.06.2019 08:29

Paimalassa ja Auvaisissa erimielisyyttä vesihuollon järjestämisvelvollisuudesta

MAARIA/PAATTINEN Turun kaupunki kiistää, että sillä olisi vesihuollon järjestämisvelvollisuutta Paimalassa ja Auvainen-Tekkalan alueella.

Ely-keskus puolestaan katsoo, että Turun tulee täyttää vesihuollon järjestämisvelvollisuus Paimalan ja Auvainen-Tekkalan alueiden lisäksi Kakskerran, Satavan, Hirvensalon ja Viikkala-Joenperän taajama-alueilla.

Ely-keskuksen mukaan Turun tulee hyväksyä esitetyt alueet vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi ja alueet tulee saattaa sekä vesijohtoverkoston että jätevesiviemäriverkoston piiriin. Ely-keskus kehotti näin tekemän jo vuonna 2006. Turun mukaan Ely-keskus ei ole esittänyt perusteita tulkinnalleen.

—Aiempien keskustelujen perusteella voitaneen tehdä se johtopäätös, että Ely-keskus perustaa näkemyksensä kunnan vesihuollon järjestämisvelvollisuudesta jätevesien osalta siihen, että alueet sijaitsevat YKR-taajaman alueella, Turku toteaa selityksessään Ely-keskukselle.

YKR-taajama on Suomen ympäristökeskuksen tuottama Suomen virallinen taajamarajaus. Rajauksen mukaisella taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys.

Turun mukaan Ely-keskuksen rajausten sisään jäävistä alueista ainoastaan pieni osa kuuluu niin sanottuun tiheään YKR-taajamaan.

—Ja nämäkin vain sen vuoksi, että alueella on isoja venehalleja (Satavan venepalvelun alue) tai kasvihuoneita (Paimala), jotka vääristävät tulosta, Turku sanoo selityksessään.

—Ely-keskuksen esittämissä aluerajauksissa ei ole yhtään direktiivin tarkoittamaa 2.000—15.000 asukkaan taajamaa. Asuntoväestö Ely-keskuksen nimeämillä alueilla on pääosin 1—2 asukasta hehtaarilla ja asukkaista on muutamasta kymmenestä muutamaan sataan.

—Millään alueella ei ole vesihuoltolain tarkoittamaa suurehkoa asukasjoukkoa, jonka perusteella kaupungin tulisi ryhtyä toimenpiteisiin vesihuollon järjestämiseksi. Alueiden toteutunut yhdyskuntakehitys ei myöskään ole sellainen, että kaupungin tulisi hyväksyä alueet vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi, toteaa Turku lopuksi.

Turun ympäristönsuojelu toteutti viime vuonna kyselyn, jolla selvitettiin haja-asutusalueiden asukkaiden jätevesijärjestelmiä. Auvainen-Tekkala-alueella ajanmukaisia järjestelmiä oli puolella vastaajista, Paimalassa kolmasosa. Vastausten perusteella jätevesijärjestelmien keski-ikä vaihteli alueittain 20—34 vuoden välillä.

Pekka Remes

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.