Paikalliset | 10.11.2022 11:23

Totaalipurku Oy:n ympäristölupahakemus kuulutettiin uudelleen

Aluehallintovirasto on julkaissut kuulutuksen, jossa ilmoitetaan Totaalipurku Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta. Kyseessä on sama ympäristölupahakemus, joka kuulutettiin Liedossa ja Paimiossa ajalla 22.9.—31.10. Totaalipurku hakee ympäristölupaa rakentamisen jätteiden vastaanotolle ja käsittelylle sekä betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämiselle maarakentamisessa Tarvasjoen Juvanrahkalle perustettavalle kierrätysasemalle. Kyseessä on uusi toiminta.

—Totaalipurku Oy:n asia on kuulutettu erikseen vielä Marttilan kunnassa. Alueen pintavedet ohjautuvat hakemuksen mukaan Heinojaan, joka ylittää kuntarajan ennen purkamistaan Paimionjokeen, joten katsoimme tarpeelliseksi kuuluttaa asian vielä Marttilassakin, kertoo ympäristöylitarkastaja Virpi Evesti Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivulla osoitteessa ylupa.avi.fi. Kuulutusaika päättyy 9. joulukuuta. Asiaan voi jättää muistutuksen ja mielipiteen viimeistään 9. joulukuuta. Sen voi tehdä esimerkiksi sähköisen asioinnin kautta osoitteessa avi.fi/sahkoiset-lomakkeet.

 

Paimionjoen veden laatu tulee turvata

Paimion ympäristölautakunta on ottanut kantaa ympäristölupahakemukseen. Lautakunnan mukaan Paimionjoen veden laadun turvaaminen uusien mahdollisten päästölähteiden aiheuttamilta haitoilta on tärkeää niin virkistyskäytön kuin Paimiossa sijaitsevien elinkeinonharjoittajien, muun muassa marjan- ja vihannesviljelijöiden kastelutarpeen turvaamiseksi.

Lautakunnan mukaan hakemuksesta ei saa selkeää käsitystä, miten hule- ja pintavedet on tarkoitus johtaa alueelta. Tämän vuoksi hulevesien purkureitti Paimionjokeen saakka tulee esittää kartalla.

—Hakemuksessa esitetty öljypuomi ei ole riittävä keino torjua mahdollisen öljyvahingon seurauksena syntyvää vaaraa vesistölle. Ainakin hakemuksessa esitetyltä asfaltoidulta alueelta pintavedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerotus- sekä näytteenottokaivon kautta viivästysaltaaseen, sanotaan lausunnossa.

—Hakijalle ei tule myöntää lupaa aloittaa toimintaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, koska kyseessä on uusi toiminta eikä hakija ole perustellut tarvettaan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2023 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.