Paikalliset | 28.03.2024 11:18

Sivistystoimessa alkavat yt-neuvottelut

Sivistystoimessa alkavat yt-neuvottelut

Ruskon kunnanhallitus suunnittelee keskittävänsä Ruskon keskustan koulut yhdeksi hallinnolliseksi yksiköksi. Rehtorit eivät kannata yhtenäiskoulumallia.

Ruskon kunta aloittaa yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut. Yt-neuvottelut koskevat kunnan opetus- ja varhaiskasvatustoimialaa, eli käytännössä koulujen ja päiväkotien henkilöstöä.

Neuvottelujen aloittamisesta päätti viime maanantaina kokoontunut kunnanhallitus.

Hallituksen henkilöstöjaosto on esittänyt, että opetus- ja varhaiskasvatustoimiala siirrettäisiin yhden johtajan malliin. Uuden sivistystoimen johtajan viran lisäksi palkattaisiin sivistyskoordinaattori. Esityksessä Ruskon keskustan koulut keskitettäisiin yhtenäiskouluksi. Myös Satumetsän ja Hiidenvainion päiväkodit yhdistettäisiin hallinnollisesti.

Muutokset on tarkoitus tehdä kahdessa erässä. Ensimmäisenä ryhdytään perustamaan sivistysjohtajan virkaa, mikä tarkoittaa yt-neuvotteluja nykyisen varhaiskasvatusjohtajan ja johtavan rehtorin kanssa.

Toisessa vaiheessa perehdytään hallintojen yhtenäistämiseen ja muun muassa sivistyskoordinaattorin tehtävän määrittelyyn.

—Yhtenäiskouluun liittyen laaditaan joitakin taloudellisia ja muita laskelmia. Osa asioista täsmentyy sivistysjohtajan valinnankin myötä, kertoo kunnanjohtaja Kari Lehtinen.

Tarkkaa suunnitelmaa neuvottelujen aloittamisesta ei ole, mutta Lehtisen mukaan on tarkoitus edetä kohtuullisen nopealla aikataululla.

Ruskolla on meneillään kunnan ”organisaatiotarkastelu”. Toimintoja pyritään järjestämään ”tehokkaammin”, koska kunnan talous huolettaa. Ruskolla on tiedossa useampia isoja investointeja, kuten pian alkava uuden Karhukallion päiväkodin rakentaminen sekä ainakin kunnantalon ja Kirkonkylän koulun remontit.

Henkilöstöltä ei yhtenäiskoululle

Organisaatiomuutoksesta on pyydetty näkemyksiä sekä varhaiskasvatuksesta että perusopetuksesta. Yhden yhteisen sivistysjohtajan palkkaamista kannatetaan — kunhan sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen ääni kuuluu päätöksenteossa jatkossakin.

Tällä hetkellä Ruskon kunnan johtoryhmään kuuluvat sivistyspuolelta johtava rehtori sekä varhaiskasvatusjohtaja.

Organisaatiomuutosesityksen mukaan hallinnollinen yhdistäminen takaisi yksiköihin paremmat lähiesimiespalvelut. Tähän sivistystoimen henkilöstö ei usko — päinvastoin. Jos talojen hallintoja yhdistetään, esihenkilöiden tavoittaminen on entistä hankalampaa.

Muun muassa siksi perusopetuksen rehtorit eivät halua Ruskolle yhtenäiskoulua. He esittävät, että Maunun koulussa sekä Hiidenvainio-Kirkonkylässä olisi jatkossakin rehtori ja vararehtori. Vahdolle sen sijaan esitetään rehtorin sijaan koulunjohtajaa, sillä Laukolan oppilasmäärän arvioidaan vähenevän nykyisestä.

Yhtenäistämistä perustellaan myös henkilöstön paremmalla liikkuvuudella. Mutta keskustan koulujen henkilöstö liikkuu jo nyt: esimerkiksi yläkoulun lehtorit opettavat alakoululaisille taito- ja taideaineita sekä kieliä.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön liiallinen liikuttaminen nähdään enemmän uhkana. Jatkuva siirtely vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä varhaiskasvatuksen laatuun, esimerkiksi toiminnan järjestämiseen. On lapsen etu, ettei henkilöstö vaihdu, vaan läsnä ovat tutut aikuiset.

Opetus-​ ja varhaiskasvatuslautakunta ei ole ottanut kantaa esitetyn organisaatiomuutoksen hallinnolliseen rakenteeseen.

Maria Suomi

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2024 alkaen (hinnat sis. alv. 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.