Paikalliset | 21.09.2023 10:16

Rusko oikoo kaatopaikkaan liittyviä syytöksiä

Rusko oikoo kaatopaikkaan liittyviä syytöksiä

Rusko Ruskon kunta kumoaa väitteet, joiden mukaan Kaharintien kaatopaikkaa (ns. Päällistön kaatopaikka) olisi ollut täysin “villi länsi”. Yhdyskuntajätteen kaatopaikan perustamisesta on päätetty valtuustossa kesällä 1969 ja esimerkiksi sen sulkemisesta ja jatkosta maankaatopaikkana joulukuussa 1984.

Vuosien varrella on tehty selvityksiä, kuten riskiselvitys 2002. Kunta muistuttaa, että jätteitä koskeva lainsäädäntö on muuttunut vuosikymmenten aikana, eikä jätehuoltolaki esimerkiksi ole aikoinaan sisältänyt erityistä lupajärjestelmää kaatopaikan perustamiseksi.

Ruskon kunta kumoaa myös Ely-keskuksen väitteen, etteikö yhdyskuntajätteen kaatopaikkaa olisi suljettu suunnitelmallisesti. Kaatopaikan pohjavesiä on 1986 tarkkailtu teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Silloinen Turun vesipiirin vesitoimisto kuitenkin katsoi, että velvoitetarkkailu voidaan lopettaa, koska vesistövaikutukset ovat niin pieniä.

Ruskolla ehti toimia vuosia luvaton maankaatopaikka, jonka toiminta loppui Ely-keskuksen älähdyksestä 2021. Alueen asukkaat ovat jo pitkään valittaneet kaatopaikan vaikutuksesta ympäristöön ja asuinmukavuuteen.

Nyt keväällä Ruskon kunta pyrki hakemaan ympäristölupaa, jotta kaatopaikka saataisiin lopetettua ja maisemoitua. Luvan myöntäneen Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä kuitenkin valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valituksessa todettiin muun muassa, että maa-aineskuormia on tuotu kaatopaikalle ilman valvontaa ja että kaatopaikka-aluetta on laajentunut kiinteistörajojen yli, mikä on aiheuttanut sortumavaaraa. Valittajat ovat vedonneet siihen, ettei maisemointia voida tehdä läjitysalueen omilla maa-aineksilla, koska ei ole tutkittu, onko maaperä pilaantunutta.

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Ruskon kunnalta ja muun muassa Ely-keskukselta vastineet valitukseen liittyen. Ruskon kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan pyytää hallinto-oikeudelta lisäaikaa vastineen laatimiseen.

Ely-keskus teki elokuussa Kaharintien kaatopaikasta tutkintapyynnön poliisille. Maanäytteitä tutkitaan parhaillaan. Esitutkinnassa selvitetään, onko Ruskon kunta syyllistynyt rikoksiin luvattoman kaatopaikan ylläpitäjänä.

Maria Suomi

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2024 alkaen (hinnat sis. alv. 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.