Paikalliset | 20.04.2023 10:36

Rakennusjätettä dumpattu maahan Avantin alueella 1980-luvulla

Liedon kaupunki kehottaa Hartela Länsi-Suomi Oy:tä siivoamaan kiinteistöjä Avantin alueella. Kiinteistöt siirtyivät Hartelalta Liedon omistukseen loppuvuodesta 2016. Lieto myi alueelta teollisuustontteja edelleen yrityksille.

Kiinteistöiltä on löytynyt sekalaisia jätteitä, joita on käytetty täyttömaana. Noin 1—1,5 metrin paksuudelta on muun muassa betonia, tiiltä, lasivillaa ja rautoja. Jätteiden osuudeksi on arvioitu 20—50 prosenttia maa-aineksesta.

Vanhojen ilmakuvien perusteella jätettä on viety kiinteistöille 1970-luvun loppupuolelta 1980-luvun alkupuolelle saakka. Alue on tuolloin ollut Hartelan omistuksessa.

Haudatusta jätteestä ei kerrottu Liedolle eikä niistä ole mainintaa kauppakirjassa.

Hartela Länsi-Suomi on toimittanut Liedon ympäristönsuojeluviranomaiselle asiassa selvityksen. Siitä käy ilmi, että Hartela ei ole tietoinen, mistä jätteet ovat peräisin. Alueella on selvityksen mukaan tehty maantäyttöjä 1970–1980-lukujen vaihteessa kiinteistöjen tasaamiseksi. Hartela esittää, että maantäytöt eivät ole 1970—1980-lukujen vaihteessa edellyttäneet viranomaisilmoitusta tai viranomaislupaa eikä niihin ole viranomaisen toimesta puututtu. Hartelan käsityksen mukaan sen tekemät maantäytöt eivät olisi olleet tuolloin kiellettyjä.

Vuoden 1978 jätehuoltolain mukaan ympäristöön ei saa jättää lasia, peltiä, muovia, paperia eikä muutakaan roskaa tai likaa niin, että siitä aiheutuu haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle.

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva kaavoitus- ja rakennus- lautakunta kehottaa Hartela Länsi-Suomea selvittämään viipymättä, viimeistään toukokuun loppuun mennessä, onko kiinteistöjen maaperä pilaantunut. Lisäksi lautakunta kehottaa Hartela Länsi-Suomea viipymättä, viimeistään kesäkuun loppuun mennessä poistamaan kahdella kiinteistöllä olevat jätteet ja toimittamaan ne vastaanottajalle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisiä jätteitä. Ellei kehotusta noudateta, voi lautakunta antaa asiassa jätelain mukaisen määräyksen ja tehostaa määräystä jätelain mukaisesti uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että Hartela Länsi-Suomi, joka on omistanut kiinteistön, on rakennusliikettä harjoittavana toimijana ollut tietoinen maaperään sijoitetuista jätteistä ja sallinut jätteiden sijoittamisen maaperään ja se on siten vastuussa jätteiden poistamisesta.

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2024 alkaen (hinnat sis. alv. 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.