Paikalliset | 29.12.2022 08:47

Paattisten jätevesiä valvotaan jatkossakin

Turun ympäristönsuojeluviranomainen jatkoi viime kesänä valvontakampanjaa, jossa selvitettiin jätevesien käsittelyä ja johtamista viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Kesällä kohteena olivat Paattistenjoen ja Järvijoen ranta-alueet.

Kesän aikana ranta-alueilla selvitettiin yhteensä 90 kiinteistön jätevesien käsittelyn tilanne. Tarkastuksia suoritettiin 75 kiinteistöllä. Yhdeksälle kiinteistölle lähetettiin kirjallinen selvityspyyntö. Yksi kiinteistö toimitti pyydetyt tiedot määräaikaan mennessä.

Yhteensä 60 kiinteistölle annettiin tarkastusten ja selvitysten perusteella ympäristönsuojelulain mukainen kehotus jätevesien käsittelyjärjestelmän parantamisesta tai uudistamisesta. Tarkastukset ja selvitykset kohdistettiin kiinteistöihin, joilla on ennen vuotta 2004 rakennettu jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Tarkastuksen kohteena olleista kiinteistöistä valtaosa (95 prosenttia ) oli vakituisesti asuttuja, kehotetuista kiinteistöistä kaikki olivat vakituisesti asuttuja. Tyypillisimmin jätevesien käsittelyn ongelmat liittyivät käsittelyjärjestelmien korkeaan käyttöikään ja riittämättömään puhdistustasoon.

Paattistenjoen ja Järvijoen ympäristössä on pääasiassa vakituista asutusta, joten useimmilla kiinteistöillä on vesikäymälä sekä muutoin tavanomainen omakotitalon varustetaso. Tarkastukset sujuivat pääosin hyvin. Keskustelua herätti erityisesti asukkaiden näkemys viemäriverkoston puutteellisuudesta Paattisten alueella.

Tarkastuksista sovittiin kiinteistöjen omistajien kanssa etukäteen puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Tarkastuksella käytiin läpi kiinteistön vedenhankintaa, käymäläratkaisua, varustetasoa ja jätevesien käsittelyä koskevia asioita. Erityishuomiota kiinnitettiin jätevesien käsittelyjärjestelmän kuntoon ja käyttöikään. Valvontaa on pohjustettu vuoden 2019 aikana postitetuilla lomakkeilla kerätyillä tiedoilla talousjätevesien kiinteistökohtaisesta käsittelystä.

Jätevesivalvontaprojektia tullaan jatkamaan Turussa resurssien mukaan.

—Kehotusten runsas määrä valvontatarkastuksineen ja niitä mahdollisesti seuraava hallintopakkomenettely tulee vaatimaan resurssien kohdentamista erityisesti Paattisten alueen jätevesivalvontaan myös jatkossa, toteaa ympäristönsuojelupäällikkö
Olli-Pekka Mäki.

Rakennus- ja lupalautakunta merkitsi jätevesivalvontaprojektin vuodelta 2022 tiedokseen.

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2023 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.