Paikalliset | 25.05.2023 12:48

Auvaismäentien pyörätien tiesuunnitelma on julkaistu

Auvaismäentien pyörätien tiesuunnitelma on julkaistu

Tiesuunnitelman mukaan jalankulku- ja pyöräilyväylää rakennetaan noin 3,6 kilometriä Koskennurmenkadulta Paattistentielle.

Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt maantien 12266, eli Auvaismäentien tiesuunnitelman. Sen mukaan tietä parannetaan rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä Koskennurmenkadulta Paattistentielle. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 19. kesäkuuta saakka.

Suunnitelman mukaan jalankulku- ja pyöräilyväylää rakennetaan noin 3,6 kilometriä. Uusi väylä on maantien länsireunassa. Väylälle rakennetaan kaksi puusiltaa, joista toinen ylittää Paattistenjoen ja toinen Paattistenjoen sivuhaaran. Maantien länsipuolella parannetaan linja-autopysäkkejä.

Suunniteltavan jalankulku- ja pyöräilyväylän puolella on yksi katuliittymä , 13 yksityistieliittymää ja 12 maa- tai metsätalousliittymää. Yksityisteiden liittymiä tien länsipuolella parannetaan tarvittavilta osin. Lisäksi Auvaismäentien tievalaistus uusitaan.

Väylän suunnittelualueelta lunastetaan uutta tiealuetta noin 3,2 hehtaaria. Lunastettavasta tiealueesta Turun kaupunki omistaa noin puoli hehtaaria. Yksityisomistuksessa olevaa peltoa on noin 2,6 hehtaaria. Lisäksi lunastetaan noin 1.330 neliömetriä tonttimaaksi katsottavia asuinkiinteistöjen osia.

Kaikkiaan hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 2,75 miljoonaa euroa. Kyseessä on yksi Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa sovituista hankkeista.

Maantien laidassa vähäinen piennar

Auvaistentie on noin 3,85 kilometriä pitkä maantie Jäkärlän ja Auvaisten kylän välillä. Ajoradan leveys on suunnittelualueella pääosin kuusi metriä. Tien molemmin puolin on 0,25 metrin sorapientareet. Tällä hetkellä jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät maantien piennarta, jota paikoitellen ei ole lainkaan.

Auvaismäen liikennemäärä on noin 1.075 ajoneuvoa vuorokaudessa. Näistä raskaita ajoneuvoja on noin kuusi prosenttia eli noin 65 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.

Luontoselvityksen mukaan Pyhtynmäellä elää elinvoimainen liito-oravakanta. Liito-oravien pesäpuut eivät kuitenkaan sijoitu Auvaismäentien läheisyyteen.

Uhanalainen keltamatara elää suunnittelualueella melko runsaina esiintyminä maantien pientareilla sekä lähiniityillä.

Arkeologisen inventoinnin perusteella maantien linjauksen läheisyydessä ei ole odotettavissa kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tielinjalla on Auvaismäen Lautkankareen talon ja myöhemmän Paattisten ensimmäisen pappilan autioitunut tontti.

Päätös ja sen perusteena oleva valitusosoitus ovat julkisesti nähtävillä 19. kesäkuuta saakka vayliensuunnittelu.fi -sivustolla.

Päätökseen voi valittamalla hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Pekka Remes

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2023 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.