Paikalliset | 17.08.2023 09:08

Lieto hylkäisi valituksen ampumaradasta

Liedon kaupunginhallitus ilmoittaa vastineessaan Vaasan hallinto-oikeudelle, että Kaurinkosken ampumaradan ympäristöluvasta tehty valitus tulee hylätä perusteettomana. Ympäristölupa on myönnetty viime maaliskuussa ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksellä.

Luvasta tehdyn valituksen mukaan ampumaradan ympäristölupa tulisi peruuttaa, koska lupapäätöksen perusteella toiminnan aiheuttamat vaikutukset ylittävät laissa mainitut terveysperusteiset ohjearvot. Toiminta aiheuttaa kohtuuttomina pidettäviä haittoja lähialueen asukkaille, joten lupaa ei olisi pitänyt myöntää lainkaan.

Jos lupa kuitenkin pidetään voimassa, pitäisi valituksen mukaan lupamääräyksiä muuttaa muun muassa niin, että ampumaradalla saisi ampua arkisin lokakuun alusta huhtikuun loppuun. Kesäaikaisia kisoja ei tulisi sallia. Kiväärien laukausmäärä tulisi rajata 9.400 laukaukseen vuodessa ja haulikkoammunnan 10.000 laukaukseen vuodessa.

Kivääriradalle tulisi valituksen mukaan asettaa äänenvaimenninpakko. Kivääriradalla käytettävät ammustyypin tulisi määrittää selkeästi.

Valituksessa kiinnitetään huomiota myös lyijykertymään. Radalla tulisi kieltää lyijyhaulien käyttö.

Liedon vastineen mukaan lupamääräyksen mukainen toiminta ennalta arvioiden täyttää ympäristönsuojelulain luvan myöntämisen edellytykset. Kaurinkosken ampumaradan ympäristölupaa on muutettu Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun perusteella käyttöaikoja ja laukaisumääriä rajoittaen viime vuonna. Laukaisumäärät on rajoitettu 10.000 kiväärin laukaukseen ja 10.000 haulikon laukaukseen vuodessa.

Liedon lausunnon mukaan 75 metrin kivääriradan käyttö on sallittu ainostaan virallisten ampumakokeiden suorittamiseen kolme kertaa vuodessa ajalla 15.8.—31.5. Radalla saa ampua enintään 600 laukausta vuodessa. Lupaviranomaisen mukaan 600 laukauksen vuotuinen meluhaitta kuuluu sietovelvollisuuden piiriin.

 

Pekka Remes

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2024 alkaen (hinnat sis. alv. 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.