Paikalliset | 01.04.2021 08:17

Leipähuoneen rakentaminen näyttää epävarmalta

Leipähuoneen rakentaminen näyttää epävarmalta

Leipähuone on suunniteltu rakennettavaksi Liedon kirkon koilliskulmaan, Kirkkotien ja kirkon väliin.

Liedon Pyhän Pietarin kirkon kylkeen seurakunnan kaavailema, Leipähuoneeksi nimetty uudisrakennus näyttää jäävän toteutumatta. Kirkkokiinteistöllä on voimassaoleva asemakaava, joka ei salli uudisrakennuksen rakentamista aivan kirkon yhteyteen. Leipähuone vaatisi poikkeusluvan, jotta rakennuslupa voitaisiin myöntää. Poikkeamisluvan myöntämiselle ei kuitenkaan ole Liedon kunnan maankäyttöpäällikkö Ari Blomroosin arvion mukaan perusteita.
—Taustalla on Maankäyttö- ja rakennuslain 23. luvun pykälä 171, jossa todetaan, että ”kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.” Erityinen syy ei ole se, että seurakunta haluaa uudisrakennuksen tehdä, Blomroos perustelee.

Samassa pykälässä todetaan myös, että ”Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se (...) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista”. Pykälä siis yksinkertaisesti kieltää luvan myöntämisen, mikäli rakennetun ympäristön suojelu vaarantuu. Tähän kohtaan oman arvionsa ovat antaneet Varsinais-Suomen Ely-keskus ja Museovirasto, jotka molemmat vastustavat Leipähuoneen rakentamista keskiaikaisen kivikirkon yhteyteen.

—Jos ja kun nämä asiantuntijatahot ilmoittavat, ettei uudisrakennuksen rakentaminen käy, miksi minä tekisin tahallani virkavirheen, Blomroos kysyy.
Liedossa poikkeusluvasta päättäminen on delegoitu Blomroosille. Virkamiespäätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, mutta virkamiespäätöksiä voidaan käsitellä myöhemmin hallinto-oikeudessa. Kunnan sisällä asiaan voi puuttua kunnanhallitus, mutta lakiperusteet pysyvät samana, vaikka päätöksen tekijä vaihtuisi.
Asian päättämisessä ei ole tiukkaa aikataulua. Seurakunta on ilmoittanut hakevansa Museovirastolta uutta lausuntoa.

—Mikäli lausunto jotenkin poikkeaa edellisestä, asiaa arvioidaan uudestaan, Blomroos toteaa.

Matti Lehtonen

 

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.