Paikalliset | 25.03.2021 08:24

ELY-keskuksen kehotus sulki Kaharintien maankaatopaikan välittömästi

ELY-keskuksen kehotus sulki Kaharintien maankaatopaikan välittömästi

ELY-keskuksen antama kehotus sulki Kaharintien maankaatopaikan. Kunnan pitää hakea ympäristölupa 16.4.2021 mennessä.

Rusko Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) antoi torstaina Ruskon kunnalle kehotuksen, jonka mukaan kunnan pitää välittömästi lopettaa maa-ainesten vieminen ja läjittäminen Kaharintien kaatopaikka-alueella. Kunnan pitää hakea ympäristölupa 16.4.2021 mennessä.

ELY-keskus oli viime joulukuussa pyytänyt Ruskon tekniseltä lautakunnalta selvitystä Kaharintiellä tapahtuvasta maa-ainesten läjityksestä. ELY-keskus oli saanut alueen asukkailta ilmoituksen, että alueelle oli viety ylijäämämaita kymmenien vuosien ajan. Toiminnalle ei ole haettu ympäristölupaa. ELY-keskuksen mukaan myös toiminnan lopettaminen edellyttää ympäristölupaa.
Ruskon tekniset palvelut toimitti ELY-keskukselle selvityksen aikaisemmasta ja tulevasta toiminnasta helmikuussa. Alueelle on todennäköisesti viety maa-aineksia vuodesta 1985 alkaen, mutta asiasta ei ole dokumentoitua tietoa. Omakotirakentajat saivat viedä alueelle maa-aineksia vuoteen 2014 asti, minkä jälkeen sinne on ajettu vain kunnan ylijäämämaata. Tietoa maa-ainesten määrästä ei ole. Alueelle läjitettyä maata on tarvittaessa levitetty koneella, mutta tarkempia tietoja läjityksen toteutuksesta ei ole.
Jätteen laadusta ei ole tietoa vuosien 1985—2005 väliseltä ajalta. Sen jälkeen alueelle on toimitettu vain maata. Alueelle ei ole päässyt vapaasti. Sinne vievä tie on suljettu ketjulla, jonka avain on kunnalla. Kuormien valvonnalle ei kuitenkaan ollut nimetty vastuuhenkilöä.
Selvityksessä todetaan, että omakotialueen reunalla on oja, jonka vesi tulee asukkaan mielestä läjitysalueelta.
Rusko on tilannut Sitowise Oy:ltä alueen maisemointisuunnitelman, jota on muokattu naapureiden toiveiden mukaan. Maisemointiin ei ole saatu kirjallisia suostumuksia. Kunnan selvityksessä todetaan, että alueelle ei ole nykytilanteessa tarvetta hakea ympäristölupaa. ELY-keskuksen mukaan tähän näkemykseen kunta ei ole esittänyt perusteluja.
Selvityksen mukaan alueelle läjitettäisiin vielä 2.000—5.000 kuutiometriä maata vuodessa 5—10 vuoden ajan. Selvityksen mukaan maisemoinnin lupahakemus toimitetaan rakennus- ja lupalautakunnan maaliskuun kokoukseen.

Tie suljettava välittömästi

ELY-keskus siis kehottaa kuntaa lopettamaan välittömästi maa-ainesten viemisen ja hakemaan toiminnalle ympäristöluvan. Lisäksi alueelle johtava tie on suljettava niin, ettei ainesten vienti ole enää mahdollista. Näin kunta toimikin perjantaina, kun tieto ELY-keskuksen kehotuksesta saapui kuntaan.
ELY-keskus katsoo, että kyse on maankaatopaikasta, joka edellyttää lain mukaan ympäristölupaa. ELY ei ole löytänyt kunnan selvityksestä syytä sille, miksi maisemointi edellyttäisi alueelle lisää maa-aineksia. Kaatopaikan maisemointia koskevaa lupahakemusta ei ole toimitettu rakennus- ja ympäristölautakunnan maaliskuun kokoukseen.
ELY-keskus toistaa kehotuksessaan, että myös maankaatopaikkatoiminnan lopettaminen edellyttää ympäristölupaa, jotta lopettaminen toteutetaan hallitusti ja mahdolliset haitankärsijät voivat tulla asiassa kuulluksi.
Mikäli kunta ei noudata ELY-keskuksen kehotusta ja alueella havaitaan edelleen maa-ainesjätteiden vastaanottoa, voi keskus tehostaa määräystään uhkasakolla tai uhalla, että toiminta keskeytetään.

Pekka Remes

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.