Paikalliset | 18.03.2021 09:11

Etäopetusaika korostaa oppilashuollon ja yhdenvertaisuuden tärkeyttä

  • Etäyhteyksien lisäksi oppilaat pääsevät tapaamaan Liedon Keskuskoulun koulukuraattoria Mervi Salosta myös kasvokkain.

  • Ilmaristen koulun rehtorin Pekka Teittisen mukaan viime kevään poikkeusoloista on opittu paljon. Toiselle etäjaksolle lähdetään luottavaisin mielin. Arkistokuva.

Lieto Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti peruskoulujen yläluokat 7—9 siirtyivät etäopetukseen 8.3.—28.3. väliseksi ajaksi. Luokat 1.—6. jatkavat lähiopetuksessa omissa ryhmissään.
Etäopetuksen aiheuttamasta eriarvoisuudesta oppilaiden keskuudessa on mediassa keskusteltu jo vuoden päivät. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti viime vuonna arvioinnin, jossa selvitettiin poikkeusolojen vaikutuksia yhdenvertaisiin oppimisen edellytyksiin. Tulosten mukaan poikkeusolot vaikuttavat oppilaisiin vaihtelevasti.
Eriarvoisuutta oppilaiden välillä pyritään välttämään etäopetusjakson aikana monin keinoin. Esimerkiksi perusopetuslaissa 20 §:n mukaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat oppilaalle maksuttomia.
Liedossa Ilmaristen koulun rehtorin Pekka Teittisen mukaan koulun oppilaille tarjotaan kaikille yhdenvertaiset tukikeinot.
—Esimerkiksi tietokonetta on mahdollista lainata koululta etäopetusajaksi. Lisäksi olemme tietenkin aktiivisesti yhteydessä niin oppilaisiin kuin huoltajiin.
Viime kevään lähes kuukauden kestänyt poikkeustila oli kouluille opettavainen monelta kantilta. Esimerkiksi ennaltaehkäisevään oppilashuoltoon kiinnitettiin Ilmaristen koulussa entistä enemmän huomiota. Kokemuksesta karttuneet oppilaat ja huoltajat suhtautuvat Teittisen mukaan toistuvaan etäopetuskierrokseen rauhallisesti ja luottavaisesti.
—Olemme kartoittaneet jo ennen etäopetusjakson alkua tilannetta ja selvittäneet, voisiko esimerkiksi viime kevään perusteella joku oppilas olla vaarassa tipahtaa. Toimimme yhteistyössä vanhempien kanssa ja tarjoamme myös lähiopetusta sitä erityisesti tarvitseville, Teittinen kertoo.

Oppilashuolto kuuntelee nuoria

Vaikka yläkoulujen opetus tapahtuu nyt lähes kokonaisuudessaan kotioloissa, on oppilashuollon henkilökuntaa mahdollista tavata kasvokkain.
Liedon keskuskoulun koulukuraattori Mervi Salosen mukaan oppilaille tarjotaan monipuolisesti erilaisia tapoja yhteydenpitoon etäjakson aikana. Kun tieto etäopetukseen siirtymisestä saatiin, Salonen oli yhteydessä kaikkiin ajan varanneisiin oppilaisiin. Jokaisen oppilaan kanssa pohdittiin yksilöllisesti, kuinka tapaaminen toteutettaisiin.
—Lähtökohtaisesti toimin aina oppilaan toiveiden mukaan. Voimme keskustella puhelimessa, Teamsissa tai vaikka Whatsapissa.
Vuorovaikutus on kouluhenkilökunnan ihmissuhdelähtöisessä työssä tärkeää. Salonen toteaa, että nuorista noin puolet tulevatkin mieluummin paikan päälle.
—Kovin tuntuu siltä, että nuoret suosivat tapaamisia kasvokkain.
Yhdenvertaisuutta oppilaiden välille on luotu kattavan oppilashuollon lisäksi myös käytännön toimien, kuten kouluruokailun, tarjoamisella. Pekka Teittisen mukaan tarpeet selvitettiin hyvissä ajoin huoltajilta. Ennen etäopetukseen siirtymistä kerättiin lista niistä oppilaista, joilla on mahdollisuus käydä syömässä koululla oppituntien välissä. Myös koulusta kauempana asuvat on otettu huomioon.
—Oppitunnit järjestetään niin, että lähialueella asuvalla oppilaalla olisi riittävästi aikaa kouluruokailuun ja kulkemisiin. Toisena vaihtoehtona on tarjottu ruokatarvikepakettia, joka jaetaan kerran kuluvan kolmen viikon aikana.

Kaipuu kavereista on todellinen

Pekka Teittinen haluaa nähdä etäopetusjaksossa myös hyviä puolia. Aukoilta ei kuitenkaan voida kokonaisvaltaisesti välttyä.
—Lähiopetuksessa olevat muutamat oppilaat saavat nyt hyvin intensiivistä opetusta. Osa oppilaista on toisaalta todennut pitävänsäkin etäopetuksesta. Tosin sosiaalisten kontaktien väheneminen huolettaa, Tolonen toteaa.
Kuraattori Mervi Salonen haluaa vielä muistuttaa, että erilaiset oppilashuollon palvelut ovat edelleen yhtä lailla toiminnassa kuin lähiopetusaikanakin.
—Osa on tuntunut olettavan, että oppilashuollon toimintaa olisi jotenkin rajoitettu. Täällä me kuitenkin olemme käytettävissä, ja asiasta on tiedotettu myös koteihin, hän kertoo.
—Kukaan ei varmaan riemusta kilju. Kavereiden kaipuu on todellista, Teittinen toteaa.

Julia Hyytiäinen

 

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.