Paikalliset | 13.05.2020 14:43

Tuomiokapituli puoltaa Auran seurakunnan liittämistä Liedon seurakuntaan

Tuomiokapituli puoltaa Auran seurakunnan liittämistä Liedon seurakuntaan

Auran kirkosta tulee yksi Liedon seurakunnan neljästä kirkosta, jos liitos ensi vuoden alusta toteutuu.

Lieto/Aura Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli puoltaa Auran seurakunnan liittämistä Liedon seurakuntaan 1.1.2021 lukien.

Tuomiokapituli päätyi puoltamaan aloitetta, sillä se turvaa seurakunnallisen työn Auran alueella osana suurempaa ja resursseiltaan vahvempaa Liedon seurakuntaa. Liitosaloite on sekä toiminnallisesti että taloudellisesti tarkoituksenmukainen. Lausunto lähetetään kirkkohallitukselle, joka tekee päätöksen asiasta.

Auran seurakunnan toiminnan ongelmat ovat olleet vuosia esillä tuomiokapitulissa. Henkilöstön välisiä ristiriitoja sekä erityisesti kirkkoherran ja luottamushenkilöiden keskinäisiä ongelmia on käsitelty tuomiokapitulissa useita kertoja. Piispa on pitänyt ongelmien vuoksi useamman piispantarkastuksen. Auran seurakunnassa on toimitettu kahdet ylimääräiset seurakuntavaalit, ja seurakunnalla on ollut vaikeuksia saada valittua laillisia toimielimiä.

Tuomiokapituli katsoo, että Auran nykyinen tilanne on kirkon työn toteutumisen kannalta huono ja seurakuntaliitos parantaisi oleellisesti seurakunnan toimintakykyä. Nykyisin seurakunnassa on vain yksi viranhaltija työalaa kohti, mikä muuttuisi oleellisesti, jos Auran kirkkoalue olisi osa Liedon seurakuntaa.

Auran seurakunnan tilannetta on arvioitu myös kirkkohallituksen asettamien seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevien puuttumiskynnyskriteerien valossa. Niitä ovat toiminnan laadun selkeä negatiivinen erottuminen verrokkiseurakunnista, toimivan johtamisjärjestelmän puute tai olemassa olevan järjestelmän toimimattomuus, merkittävät ristiriidat seurakunnan johdon, työntekijöiden ja luottamuselinten välillä, henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen ongelmat sekä seurakunnan perustehtävän hoitamista vaikeuttava julkisuuskuva ja maine.

Auran seurakunnan kirkkovaltuuston niukalla äänten enemmistöllä muodostuneesta vastustuksesta ja lausunnossa esitetyistä perusteluista huolimatta tuomiokapituli katsoo, että Auran seurakunnan liittäminen Liedon seurakuntaan on tarkoituksenmukainen erityisesti seurakunnan toiminnan ja myös talouden näkökulmasta.

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.