Paikalliset | 04.07.2019 14:38

Vähäjoen vettä ei pidä käyttää

Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskuksen tulipalossa Orikedolla viime lauantaina ei ympäristöön ole oletettavasti päätynyt ihmisen terveydelle haitallisia aineita. Vähäjoen vettä ja alueen hulevesiä mitataan kuitenkin tarkasti sammutusvesien mukana kulkeutuvien aineiden osalta. Vähäjoen veden käyttöä kastelu-, uima- tai talousvetenä kehotetaan välttämään toistaiseksi.
Lauantaiaamuna 28.6. Ekopartnerit Turku Oy:n rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskuksessa Orikedolla syttyi lajitellun ja esimurskatun rakennus- ja pakkausjätteen varastokasassa tulipalo, joka levisi myös esikäsittelemättömän jätteen varastokasoihin. Laitoksella valmistetaan jäteraaka-aineista kierrätyspolttoainetta.

Kaiken kaikkiaan laitosalueella oli varastoituna jätemateriaaleja runsaat 3 600 tonnia. Palossa syntyi noin 1 600 tonnia palojätettä, joka kuljetetaan käsiteltäväksi Fortumin voimalaitokselle Riihimäelle. Palanut materiaali koostuu pääosin materiaalihyötykäyttöön soveltumattomasta pahvista ja muovista sekä vähäisestä määrästä puuta.

Ympäristöön ei oletettavasti ole päätynyt ihmisen terveydelle haitallisia aineita. Esimerkiksi PVC-muovi on esilajiteltu erilleen polttoaineeksi valmistettavasta materiaalista. Varsinais-Suomen ELY-keskus on Ekopartnerit Turku Oy:n ympäristöluvan valvonnasta vastaavana viranomaisena käynnistänyt ympäristövaikutusten seurantaan sekä laitoksen valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Myös laitoksen ympäristölupaa on tarpeen tarkistaa joiltakin osin. Ekopartnerit on järjestänyt ympärivuorokautisen valvonnan tulipalon uudelleen syttymisen varalta.

Palon sammuttamiseen tarvittiin runsaasti vettä. Sammutusvaahtoa ei käytetty. Sammutusvedet kulkeutuivat hulevesiverkoston kautta Vähäjokeen noin 300 metriä ohikulkutieltä alavirran suuntaan. Vähäjoki yhtyy Aurajokeen Koroisten kohdalla.

Paloalueelta sammutusvesien mukana mahdollisesti kulkeutuvien aineiden selvittämiseksi otettiin vesinäytteet hulevesiviemäristä jokeen purkautuvasta vedestä sekä neljästä kohtaa Vähäjoesta. Hulevesinäytteet otettiin lauantaina (29.6.) sekä sunnuntaina (30.6.) iltapäivällä. Jokivesinäytteet otettiin sunnuntaina iltapäivällä. Ensimmäiset tulokset ovat juuri valmistuneet.

Hulevesiviemäristä tulevan veden happipitoisuus oli hyvin alhainen. Myös alavirran puoleisella lähimmällä jokipisteellä happipitoisuus oli alentunut. Tulokset viittaavat siihen, että viemäristä tulevassa vedessä oli runsaasti happea kuluttavaa ainetta.

Hulevesiviemäristä tuli suuria määriä myös suolistoperäisiä bakteereja. Bakteerimäärät olivat korkeita myös Vähäjoesta noin 150 metriä hulevesiviemärin alavirran puolelta otetussa näytteessä. Purkukohdan ylävirran puoleisella vertailupisteellä ja alempana joessa bakteerimäärät olivat huomattavasti pienempiä.

Lisää tuloksia valmistuu lähipäivinä. Osasta näytteitä analysoidaan myös haitallisten aineiden määrät. Niiden tulosten valmistuminen kestää 2—3 viikkoa.
Vähäjoen veden käyttöä ja joessa uimista kehotetaan välttämään toistaiseksi
Tiistai-iltana tehtiin tarkastuskierros Vähäjoen varrella. Hulevesiviemäristä tuli enää vähän vettä ja se oli kirkasta. Vähäjoessa ei ollut silmin havaittavissa mitään poikkeavaa eikä esimerkiksi kuolleita kaloja. Lähimpänä purkupaikkaa olevassa jokipisteessä ei ollut havaittavissa palaneen hajua, mutta alempana joessa (Tengströmin kadun silta, Maarian kirkkosilta, Koroisten silta) vedessä oli lievä mutta selvä palaneen haju.
Sunnuntaina otettujen vesinäytteiden tulokset viittaavat siihen, että sammutusvedet eivät tuolloin olleet vielä kulkeutuneet joessa kovin pitkälle. Tiistai-illan aistinvaraisten havaintojen mukaan sammutusvedet olivat jo Vähäjoen alaosassa asti, mutta lähempänä purkupaikkaa tilanne oli jo parempi. Tilanteen varmistamiseksi otetaan uudet vesinäytteet torstaina 4.7.
Turun kaupungin ympäristöterveys kehottaa välttämään toistaiseksi mahdollista Vähäjoen veden käyttöä kastelu-, uima- tai talousvetenä.

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %)