Paikalliset | 23.05.2019 08:31

Ruskon K-marketin neliöt lähes kaksikertaistuvat

Rusko Kunnanhallitus totesi, että Eden Capital Oy:lle voidaan myöntää poikkeamislupa K-marketin laajennuksen edellyttämällä tavalla.

Eden Capital Oy haki lupaa liikerakennuksen laajentamiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle katualueelle. Laajennus sijoittuu osittain kevyen liikenteen väylälle varatulle alueelle ja osittain tontin vanhalle rakennusalalle. L

iikerakennuksen nyt käyttämä rakennusoikeus on 595 neliötä, ja laajennuksen jälkeen kerrosala olisi 1.114 neliötä. Kaupan laajentamisen lisäksi muodostuisi uusi liiketila, joka sijaitsisi nykyisen kauppatilan eteläpuolella, sisäänkäynnin vieressä.

Poikkeamiseen liittyy muutamia ehtoja. Nykyinen kevyen liikenteen kulku Vahdontieltä Ketosen torpan ja Asunto Oy Ruskontuvan välistä kaupan pihalle on säilytettävä.

Yhdyskuntatekniikan linjojen sijainnista riippuen kiinteistön haltijan on kustannuksellaan siirrettävä jätevesipumppaamo ja tonttivesijohto pois laajennuksen vaikutusalueen alta. Hankkeen LVI-suunnittelun yhteydessä on selvitettävä tulevan rakennuksen jätevesien määrä ja tarvittaessa nykyinen jätevesipumppaamo on korvattava isommalla kiinteistöpumppaamolla.

Kiinteistön liikerakennus on varustettava ulkoisella rasvanerotuskaivolla, jotta viemäriverkostoon pumpattavat jätevedet eivät aiheuta putkiston tukkeutumista.

Rauli Ala-Karvia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %)