Paikalliset | 04.02.2019 18:17

Littoistenjärven suoja-alue raukeamassa

Lieto Littoistenjärven säännöstely-yhtiö on pyytänyt Liedon kunnalta lausuntoa järven suoja-aluemääräyksien poistamisesta. Määräyksillä on turvattu talousveden saanti järvestä.

Suoja-alue on muodostettu vuonna 1982. Järvestä ei ole otettu talousvettä vuoden 1998 jälkeen. Vedenottoon käytetty laitteisto on osittain poistettu tai se on käyttökelvottomassa kunnossa. Littoistenjärveä ei ole määritelty Liedon, Kaarinan eikä Turun varavesilähteeksi.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle Littoistenjärven suoja-aluemääräysten rauettamisen puoltamista.

Turun ja Porin lääninhallitus antoi vuonna 1981 päätöksen, jonka mukaan moottoriveneiden, muiden moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen ja moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö on Littoistenjärvellä kielletty. Päätös jää edelleen voimaan, vaikka suoja-aluemääräykset lakkautettaisiin.

Lautakunnan lausunnon mukaan Littoistenjärven vedenlaatu on hyvä. Järven tila parani vuoden 2017 kemikaalikunnostuksessa. Järven suojelulle on jatkossakin selvä tarve.

—Riittävän suojelun tason saavuttamista tulee arvioida nykyisen lainsäädännön sekä paikallisista oloista johtuvien tarpeiden tarkastelulla, todetaan lautakunnan lausunnossa.

—Suoja-aluemääräysten rauettamisen johdosta aiheutuva mahdollinen Liedon kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittämistarve tulee arvioida vuoden 2019 aikana.

Ympäristönsuojelumääräyksillä tulee tarvittaessa antaa Littoistenjärven suojelua koskevia paikallisia määräyksiä.

 

Pekka Remes

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %)