Pääkirjoitus | 22.12.2017 00:00

Lupaavia tuloksia kokeilusta, lisätutkimus tarpeen

Paattistenjoessa kokeiltiin melko hyvällä menestyksellä kemiallista forforinsaostusta. Menetelmä sinänsä ei ole uusi, sillä sitä on käytetty pitkään jäteveden käsittelyssä. Jokiveteen menetelmää kokeiltiin ensimmäistä kertaa.

Pilottihankkeen tuloksista voidaan vetää johtopäätöksiä, mutta sitä ei vielä tiedetä, millaisia vaikutuksia menetelmän pitkäaikaisesta käytöstä luonnonvesissä olisi.

Paattistenjoessa suoritettiin kahdeksan koejaksoa, joissa nestemäistä ferrisulfaattia annosteltiin jokiveteen vesiympäristöjä rehevöittävän liukoisen fosforin saostamiseksi. Kemiallisen fosforin saostamisen tavoitteena oli sitoa jokiveden sisältämä liukoinen fosfori sellaiseen muotoon, että se ei enää ole leville käyttökelpoista.

Välittömiä vesistövaikutuksia seurattiin vesinäytteenotolla ja vedenlaatumittauksilla. Tämän lisäksi tutkittiin menetelmän vaikutuksia pohjaeliöstöön ja selvitettiin saostuksessa muodostuvan sakan laskeutumista Maarian altaalla. Tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida menetelmän soveltuvuutta jokimittakaavan vesistöihin ja hankkia tietoa menetelmän ympäristövaikutuksista.

Tuloksia voi arvioida niin, että kokeilusta osittautui olevan enemmän hyötyä kuin haittoja. Fosforin suorasaostuksella on mahdollista sitoa tehokkaasti liukoista fosforia myös jokimittakaavan virtavesistä.

Mikään taikakeino ei Paattistenjoella kokeiltu pilotti ole. Kuten projektipäällikkö Antti Kaseva totesi tulosten esittelyn yhteydessä, menetelmää ei tule pitää muita vesiensuojelutoimia poissulkevana ratkaisuna. Edelleen on ensisijaista, että pelloilta, lantaloista tai käymälöistä ei pääse valumaan vesiin ravinteita. Toisaalta, jos vesiin päässyt fosfori voidaan jollain tekniikalla palauttaa takaisin viljelyyn hyödyksi, ollaan paitsi vesiensuojelun näkökulmasta niin myös taloudelliselta kannalta hyvällä tiellä.

Pilotti on katsottu, nyt on tarpeen selvitellä sitä, voidaanko menetelmä ottaa — ja kuinka laajasti — jatkuvaan käyttöön.

Rauli Ala-Karvia

Lue vanhempia pääkirjoituksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi




Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.