Paikalliset | 25.01.2024 10:29

Vuosikymmenien odotus lähenee loppua

Vuosikymmenien odotus lähenee loppua

Varsinais-Suomen Ely-keskus järjesti tiistaina Paattisilla yleisötilaisuuden, jossa käsiteltiin jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamista Paattistentien ja Tortinmäen välille. Alun perin tilaisuus oli tarkoitus järjestää Paattisten kirjastolla, mutta runsaslukuisen yleisömäärän takia se siirtyi Paattisten koulun puolelle.

—Maantien 204, eli Säkyläntien parantaminen on osa MAL-ohjelmaa ja sen suunnittelu on nyt käynnistynyt, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen projektipäällikkö Aku Reini kertoi avatessaan tilaisuuden.

Väylähanke on jatkumoa marraskuussa käynnistyneelle Auvaismäentien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiselle. Hankkeen kustannukset jaetaan puoliksi Turun kaupungin ja Ely-keskuksen kanssa.

—Hanke alkaa Paavolan vanhan koulun kohdalta ja jatkuu Tortinmäelle Fölin kääntöpaikalla saakka. Kyseessä on 7,5 kilometrin mittainen osuus, joka on pituudeltaan merkittävä, Reini jatkaa.

Projektissa on Reinin mukaan muutamia nyansseja. Sen tiimoilta muun muassa Haarajoen ja Järvijoen sillat uusitaan.

—Betonirakenteisten siltojen tilalle tulee putkisillat. Kaikkiaan hanke parantaa liikenneturvallisuutta. Se sujuvoittaa jalankulkua ja pyöräilyä ja tulevaisuudessa pyörällä pääsisi suoraan Turkuun asti pyörätietä pitkin.

Parhaillaan käynnissä on alueen pohjatutkimuksia, joiden pitäisi valmistua kuukauden kuluessa. Yhteistyötahoina hankkeelle ovat toimineet Turun kaupunki ja museovirasto. Hankkeen etenemistä voi seurata Väyläviraston Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa osoitteessa väyliensuunnittelu.fi.

 

Monivaiheinen projekti

Aku Reini kertoi yleisölle yksityiskohtia hankkeen vaiheista.

—Laadittaessa tiesuunnitelmaa käydään läpi kohteen sijainti ja kustannusarvio. Kuullaan maanomistajia ja selvitetään muita hankkeeseen vaikuttavia tekijöitä. Kun hyväksymispäätös aikanaan tulee, antaa se valtiolle oikeuden tiealueen haltuunotolle. Nyt yleisötilaisuuden avulla haluamme kuulla ihmisten ja maanomistajien näkemyksiä, hän kertoo.

Mahdollisien lunastusten korvaukset hoitaa Ely-keskus.

—Hankkeen toimitukseen on kuitenkin vielä pitkä matka. Sen jälkeen on vasta korvausten aika.

Suunnitelman käynnistymisvaihe on siis jo ohitettu ja käsillä on laatimisvaihe. Tiistaina aloitetun vuoropuhelun jälkeen annettu palaute käydään läpi, jonka jälkeen suunnitelmaan tehdään tarkennuksia.

—Suunnitelma tulee nähtäville 30 päivän ajaksi. Tehdään kuulutus ja lähetetään kirjeet maanomistajille. Lausuntojen jälkeen tiesuunnitelmaa tarvittaessa päivitetään, Reini kertoo.

Näiden vaiheiden jälkeen koittaa hankkeen hyväksymiskäsittely. Esitys siirtyy Väylävirastolta Traficomille, joka tekee hyväksymispäätöksen ja suunnitelma kuulutetaan vielä kertaalleen. Sen jälkeen se on vielä valituskelpoinen hallinto-oikeuteen. Mikäli valituksia ei enää ilmene, tulee tiesuunnitelma lainvoimaiseksi.

 

Ehdotuksia kartalle

Yleisötilaisuuden järjestämisellä oli tärkeä merkitys hankkeen etenemiselle.

—On hyvä saada tietää, jääkö hankealueelle esimerkiksi kiinteitä putkia tai maanalaisia rakenteita. Muita asioita ovat kuivatukseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät seikat sekä ympäristöön liittyvät havainnot, Aku Reini sanoo.

Reinin jälkeen puheenvuoro siirtyi insinööritoimisto Kolmostie Oy:n Mika Latvamäelle, joka esitteli yleisölle hankkeen pituus- ja poikkileikkauksia sekä 3D-mallia.

—Etsimme myös ylimääräiselle leikkausmaalle sijoituspaikkoja. Jos joku niillä haluaa vaikka tasata pihansa monttuja ta pengertää, niin ne kyllä tasataan ja muotoillaan, kunhan löytyy kohteita, jonne maata voi sijoittaa Latvamäki kertoo.

Hän esitteli jalankulku- ja pyöräilyväylän mittoja. Väylän kokonaisleveys tulee olemaan neljä metriä ja päällysteleveys 3,5 metriä.

—Etenkin Tortinmäessä hankealueen pohjoispuolella on ahdasta. Niissä kohteissa väylä sijoitetaan tien reunaan, kun muu ei auta. Muuten menisi purkuun puoli kylää, Latvamäki murjaisee.

Lopulta yleisö pääsi esittämään kysymyksiä tietyistä kohteista. Kahdelle pöydälle myös levitettiin neljän metrin mittaiset kartat, joihin ihmiset saivat kirjata ehdotuksia ja toiveita tonttiensa kohdalle.

Keskustelua käytiin myös siitä, voisiko pyörätie joissain kohteissa kiertää tonttien ja tien välisen ahtauden takia hieman kauempaa. Pohdittiin myös, voisiko väylä päättyä jo ennen varsinaista Tortinmäen keskustaa Järvijoentien kohdalla. Mika Latvamäki kuitenkin muistutti, että tulevaisuudessa väylää saatetaan jatkaa kansallispuistolle asti. Myös joitain bussipysäkin paikkoja saatetaan joutua poistamaan tien varrelta.

—Hankkeelle ei ole vielä rahoitusta, joten myös vaiheittain rakentamisesta on ollut puhetta. Palastelun aloittaminen olisi luontevaa etelästä päin, Latvamäki jatkaa.

 

Raskas liikenne arkipäivää

Paattislainen Mimmi Ruusunen pyysi puheenvuoroa ja totesi hankkeen tekevän alueelle yhteistä hyvää, mutta pelkäsi, että ihmisten koteja jouduttaisiin sen myötä lunastamaan. Joitain kohteita oli nimittäin merkitty purettavaksi väylän tieltä. Samoin museovirasto oli määrännyt muutamia rakennuksia suojelluiksi kohteiksi, jotka myös vaikuttavat hankkeen etenemiseen.

Yleisöstä kuului myös kiitosta. Hanke olisi toteutuessaan hieno ja elävöittäisi Säkyläntien vartta.

Paljasjalkainen tortinmäkeläinen Martti Pohjonen ja kunnioitettavat 50 vuotta Tortinmäellä asunut naapuri Jarmo Honkasalo kertoivat, että keskustelu kannatti.

—Selvisi muun muassa sellainen asia, että Tortinmäen vanha Säästöpankin talo on kaupungin maalla. Näin ollen pyörätien olisi mahdollista kiertää Tortinmäen keskustan takaa, Martti Pohjonen uumoilee.

Jaakolantien tuntumassa asuvat miehet kertoivat, että yksi purettava silta sijaitsee juuri heidän kiinteistöjensä kohdalla.

—Kun silta puretaan, tulee meidän kohdalle hetkellisesti todella raskasta liikennettä kiertotien ansiosta.

Raskas liikenne on miesten mukaan Säkyläntien varressa asuville nykyisin arkipäivää. Siihen vaikuttaa myös varuskunnan sijainti.

—Nykyisin tien reunaan ei ole mitään asiaa kävelemään tai pyöräilemään. Tie on jalankulkujalle vaarallinen. Pieniä lapsia ei voi sinne päästää ollenkaan, Martti Pohjonen toteaa.

Jarmo Honkasalo iloitsi hankkeen etenemisestä.

—Nyt 40 vuotta täyttävä poikani anoi alakouluikäisenä silloiselta kaupunginjohtajalta pyörätietä Tortinmäkeen. Näin kauan siinä kesti.

Ina Virtanen

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2024 alkaen (hinnat sis. alv. 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.