Paikalliset | 27.05.2021 08:22

Ruskolaiset oppilaat ja huoltajat jatkaisivat nykyisellä koulumallilla

Rusko Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta järjesti oppilaille, huoltajille ja opettajille kyselyn yhtenäiskouluun siirtymisestä.
Huoltajilta saatujen vastausten mukaan paras vaihtoehto on nykyinen malli, jota kannattaa 79 prosenttia kyselyyn vastanneista huoltajista. Maunun, Kirkonkylän ja Hiidenvainion yhdistämistä kannattaa seitsemän prosenttia. Merttelän liittämistä keskustan kouluihin kannattaa 14 prosenttia vastaajista.
Huonoimpana vaihtoehtona pidetään Maunun koulun, Kirkonkylän, Hiidenvainion ja Merttelän yhdistämistä.
Vapaan sanan osiossa suurin osa on tyytyväinen koulujen sijaintiin. Opetuksen laatuun on tyytyväisiä 90 prosenttia kyselyyn vastanneista huoltajista.
Paljon tai melko paljon kehitettävää huoltajien mielestä on koulun valinnaisten aineiden monipuolisuudessa. Tämä on 26 prosentissa vastauksista.
Myös oppilaiden vastauksissa nykyinen malli on paras. Tämä vaihtoehto on ykkösenä 84 prosentissa vastauksissa.
Maunun, Kirkonkylän ja Hiidenvainion yhdistämistä kannattaa joka kymmenes oppilas. Vaihtoehdoista huonoin on Maunun koulun, Kirkonkylän, Hiidenvainion ja Merttelän yhdistäminen. Näin ajattelee 73 prosenttia vastaajista.
Oppilaat ovat tyytyväisiä kaverisuhteisiin, koululta saataviin tukitoimiin, ryhmäkokoon, koulun sijaintiin ja koulun ja kodin väliseen suhteeseen.
Oppilaidenkin mielestä eniten kehitettävää on koulun valinnaisten aineiden monipuolisuudessa. Tätä mieltä on 26 prosenttia vastaajista.
Oppilailta tuli 361 vastausta ja huoltajilta 147 vastausta.

Vahvuuksia ja heikkouksia

Sekä ala- että yläkoulun opettajat laativat aiheesta swot-analyysin, jossa tuotiin esiin vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä.
Vahvuuksina tulevat esille yhteistyö ala- ja yläkoulun opettajien kesken, oppilaan tuntemuksen kasvaminen, kun kehitystä seurataan pidempään, osaamisen jakautuminen eri kouluille, tilojen moninainen hyödyntäminen sekä rehtorin työn selkeytyminen.
Heikkoutena pidetään, että aito yhtenäiskoulu ei toteudu kolmessa tai useammassa eri rakennuksessa. Tiedonkulku on haasteellista. Tulee tunne, että opettaja ei kuulu mihinkään työyhteisöön. Useassa eri rakennuksessa työskentely tuo haastetta päivään. Mikään ei muutu nykyisestä oppilaan tai opettajan näkökulmasta.

Mahdollisuuksina tuodaan esille kaksoiskelpoisten luokanopettajien osaamisen hyödyt, aineenopettajien osaamisen tuominen alakouluihin, yhteistyön tiivistyminen ala- ja yläkoulun opettajien välillä, oppilaiden yhteistyön mahdollistaminen yli koulurajojen sekä yhteiset säännöt ja suunnittelu.
Uhkana koetaan, että oppilaalla on suuri määrä opettajia, mutta ”oma” opettaja jää etäiseksi. Kiusaaminen lisääntyy eikä huomata ongelmatilanteita niin helposti. Yhtenäiskoulussa on epäasiallisia käyttäytymismalleja pienille oppilaille.
Opettajien mukaan lähiesimies jää etäiseksi niin oppilaille kuin opettajillekin. Pitää tehdä suuri määrä työtä sen eteen, että saavutetaan yhteinen nimi ilman henkistä ja fyysistä yhtenäisyyttä.

Kyselyn tulokset otetaan huomioon, kun suunnitellaan kunnan päiväkoti- ja kouluverkon rakennetta tuleville vuosille.
 
Pekka Remes

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.