Paikalliset | 27.10.2022 13:04

Mitä Juvanrahkalla oikein tapahtuu?

Mitä Juvanrahkalla oikein tapahtuu?

Tarvasjoella sijaitseva Juvanrahka on ollut viime viikkoina otsikoissa niin paikallis- kuin maakuntalehdessäkin. Jotain siellä on siis tekeillä.

Kyseessä on VAPO:n entinen turvesuo, mutta alue, josta nyt on kyse, oli luonnontilassa vielä vähän aikaa sitten. Tuotannon loputtua VAPO eli nykyinen Neova Oy myi osan omistuksestaan purkuyrityksille. Näistä toinen, Totaalipurku, toimitti ELY-keskukselle rekisteri-ilmoituksen betonijätteen hyödyntämisestä ja varastoimisesta alueella heinäkuussa 2020. Ilmoituksessa määräksi ilmoitetaan 2.500 tonnia.

Eräät kuntalaiset ottivat yhteyttä ELY-keskukseen ja kertoivat, että Totaalipurun ilmoittama alue on suota. ELY-keskus suoritti tarkastuskäynnin maastossa lokakuussa 2021. Nyt ELY-keskus totesi, että paikka tosiaankin on suota. Lisäksi ELY-keskus huomasi, että jätteet ovat suorassa kosketuksessa pohja- ja pintavesien kanssa, mikä on vastoin MARA-asetuksen määräyksiä. Asetuksen mukaan jätettä sisältävän rakennekerroksen etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeuteen tulee olla vähintään metri. Tässä vaiheessa esille nousi ELY-keskuksen mahdollinen tutkintapyynnön tekeminen poliisille.

Marraskuussa 2021 ELY-keskus kehotti Totaalipurkua poistamaan jätemateriaalin 31.12.2021 mennessä. Totaalipurku esitti jätteen poistoajan takarajaksi 31.1.2022.

ELY-keskus teki uuden tarkastuksen 13.1.2022. Jätteet olivat edelleen poistamatta. ELY-keskus määräsi poistamaan jätemateriaalin ja asetti 10.000 euron uhkasakon. Sakko kasvaisi 3.000 euroa kuukaudessa. Kyseessä on hallintopakkopäätös.

Tämän vuoden elokuussa tuli esille, että poliisi oli aloittanut kiinteistöllä tutkinnan.

Samaan aikana asiat etenivät toisaalla. Syyskuussa Totaalipurku haki Liedolta kaavamuutosta maanottoalueen muuttamiseksi kiertotaloustoimintaan. Syyskuussa Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi kuulutuksen, jonka mukaan Totaalipurku hakee ympäristölupaa jätteen käsittelylle ja betonimurskeen hyödyntämiselle. Kierrätysasemalla olisi tarkoitus vastaanottaa 68.090 tonnia jätettä vuodessa. Se tarkoittaa noin vuodessa 1.700 rekkaa, jotka käyttäisivät Tyllinalueen kohdalla olevaa liittymää.


Kuntalaisten mielipide kuuluviin

—Kuntalaisten huoli alueella tapahtuvasta toiminnasta tuli niin suureksi, että lukuisat kuntalaiset ottivat meihin yhteyttä ja jopa velvoittivat meitä tuomaan faktat julkisesti esille, kertovat Liedon kaupunginvaltuuston varavaltuutetut Kimmo Raininko (kesk.) ja Arto Tikka (kesk.).

—Kukaan ei vastusta betonin kierrätystä, mutta nyt sille ajateltu paikka on täysin väärä.

Raininkoa ja Tikkaa ihmetyttää luvanhakijan suuri piittaamattomuus alueen pohjavedestä.

—Kuntalaisista on tullut paljon palautetta aluehallintoviraston menettelystä. Ympäristölupahakemuksen kuulutus on ollut ilmaisjakelulehdessä, jota ei edes jaeta joka talouteen. Vanhoilla ihmisillä ei ole nettiä käytössä, missä he näkisivät kuulutuksen.

Huolenaiheena ovat suon pohja- ja pintavedet, jotka laskevat Paimionjokeen Marttilan rajalla. Alajuoksulla Killalassa on Turun kaupungin varavedenottamo. Lisäksi viljelijät Someron Pitkäjärveltä Paimionlahdelle saakka ovat sitoutuneet ympäristötukeen, jonka ehdoissa edellytetään vähentämään fosforin ja typen käyttöä sekä perustamaan joen varrelle suojakaistoja. Joen alajuoksulla puolestaan on satojen hehtaarien alalla erikoiskasvien viljelyä, joka käyttää joen vettä kasteluun.

Tarvasjoella Totaalipurun ympäristölupahakemus nähdään ennakkotapauksena, sillä samalla alueella on 30 hehtaaria toisen purkuyhtiön omistamaa aluetta. Turpeennostokentän ennallistamisen sijaan paikalle tulisikin jätteen varastointia.

Raininko ja Tikka ihmettelevät, miten on mahdollista hakea kaavamuutosta ja ympäristölupaa samaan aikaan, kun poliisi tutkii yrityksen toimintaa ympäristörikoksena.

—Jokainen voi itseltään kysyä: Miksi purkufirmat ostavat suota, mitä ne sillä tekevät?

 

Ympäristölupahakemus vielä esillä

Nyt siis ollaan tilanteessa, jossa Totaalipurku Oy on hakemassa ympäristölupaa Juvanrahkan alueelle. Totaalipurku, sen konsulttina käyttämä Insinööritoimisto Gradientti Oy, Naturata Oy sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Liedon kaupungin viranhaltijat pitivät hankkeeseen liittyvän neuvottelun kesäkuussa. Neuvottelun muistio on osana lupahakemuksen asiakirjoja.

Muistiossa alueesta käytetään nimeä Rahkasuo, jonne oltaisiin perustamassa kierrätysasemaa. Keskuksessa vastaanotettaisiin ja käsiteltäisiin metallia, sekalaisia rakennus- ja purkujätettä, asfalttijätettä, betonia, tiilijätettä, puujätettä, energiapuuta sekä asbestijätettä.

Muistiosta käy ilmi, että Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt hallintopakkopäätöksen, jossa velvoitetaan Totaalipurku poistamaan alueelle tuotu betonimurske. Totaalipurku on valittanut hallintopakkopäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Varsinainen ympäristölupahakemus on parhaillaan nähtävillä 31. lokakuuta saakka Avin Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (ylupa.avi.fi). Lupahakemuksen mukaan kierrätysasema vastaanottaisi jätettä enimmillään 68.090 tonnia vuodessa kertavarastointimäärien ollessa enimmillään yhteensä 82.340 tonnia. Alueesta asfaltoidaan 6.835 neliömetriä ja muilta osin asema on murskepintainen 24.400 neliömetriä.

Hyödyntämiskelvotonta jätettä syntyisi lupahakemuksen mukaan noin 250.000 kiloa vuodessa.

Kyseessä on uusi toiminta, eikä alueella ole voimassa olevia ympäristölupia. Lupahakemuksessa mainitaan MARA-ilmoitukset.

Lupahakemuksessa mainitaan myös hulevedet ja niiden käsittely.

—Hakijan arvion mukaan toiminnan vaikutukset hulevesien laatuun ovat varsin vähäisiä ja paikallisia, eikä toiminnalla normaalitilassa ole arvion mukaan vaikutusta alueen vesistöihin tai niiden käyttöön, todetaan hakemuksessa.

Viivästysaltaan kooksi on ilmoitettu 400 kuutiometriä

Hakemuksen täydennysosassa todetaan, että alueella olevaan hulevesien selkeytysaltaaseen asennetaan öljyä imevä puomi.

Lupahakemuksen diaarinumero on ESAVI/21581/2022. Hakemus on kuulutettu 22.9.2022. Kuulusaika päättyy 31. lokakuuta.

Asiaan voi jättää muistutuksen, jonka voivat tehdä myös muut kuin asianosaiset. Se pitää jättää viimeistään 31. lokakuuta. Sen voi tehdä sähköisen asioinnin kautta: avi.fi/sahkoiset-lomakkeet tai sähköpostina: ymparistoluvat.etela@avi.fi.

Pekka Remes

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2024 alkaen (hinnat sis. alv. 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.