Paikalliset | 22.09.2022 11:08

Koulutyö päättymässä Merttelässä

Koulutyö päättymässä Merttelässä

 Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta teki kokouksessaan päätöksen, joka herättää tunteita puolesta ja vastaan. Lautakunnan päätöksen mukaan Merttelän koulun oppilaiden opiskelun järjestäminen Kirkonkylän koulussa on perusteltua lukuvuodesta 2023—2024 alkaen. Päätökset perustuvat Vertikal Oy:n sekä viranhaltijoiden selvitystyöhön. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan näkemyksen mukaan etenkin pedagogiset seikat puoltavat opetuksen siirtämistä suurempaan yksikköön.

—Lautakunta on tietoinen siitä, että kunnan kouluverkosta päättää kunnanvaltuusto, johtava rehtori Kai Laitinen painottaa.

Toisin sanoen kunnanvaltuusto lopullisesti päättää, mikä on Merttelän koulun tulevaisuus. Lautakunnan näkemyksen mukaan Merttelän koulurakennusta voidaan jatkossa käyttää muun muassa väistötilana kunnan rakennusten remonttien yhteydessä.

Tänä lukuvuonna Merttelän koulussa opiskelee 2. luokka, 3. luokka sekä yhdysluokka 4.—5. Oppilaita on yhteensä 62. Heistä 26 oppilasta kulkee koulubussilla Hiidenvainion koulun kuljetuspaikalta Merttelän kouluun. Vertikalin tekemässä selvityksessä todetaan, että Merttelän koulun luonnollisen oppilaaksiottoalueen väestökehitys ei tue rakennuksen ylläpitoa kouluna. Syksyllä 2021 huoltajille tehty kyselytutkimus osoitti, että kouluun olisi tulossa 5—6 oppilasta ikäluokkaa kohden lähivuosina.

 

Lautakunnalla pedagogiset perustelut

 

Lautakunta on päätöstä tehdessään ottanut huomioon pedagogisia eli opetuksellisia seikkoja. Oppilailla on koulukeskuksen koulussa mahdollisuus saada paremmin opiskeluhuollollisia palveluita, esimerkiksi kuraattori- ja psykologipalveluja sekä psykiatrisen sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan palveluja.

Kirkonkylän koulussa luokilla 4.—6. on monipuolisempi valinnaisainetarjotin kuin Merttelässä. Samoin yleisopetuksen luokat ovat ikäluokittain ja jokaisella luokalla opetetaan yhtä vuosiluokkaa. Yhdysluokalta siirtyvien oppilaiden kohdalla uuden luokan koko ei kasva liian suureksi. Oppilaat tutustuvat paremmin jo alakoulussa tuleviin yläkoulun luokkakavereihinsa.

Lautakunnan mukaan päätöksen jälkeen kaikilla kodeilla on selvyys siitä, missä koulutoiminta tapahtuu Ruskon kunnanosassa.

Lautakunnan toiveena on, että jos Merttelää käytetään joskus väistötilana, eivät ne oppilaat, jotka jo kertaalleen olivat Merttelässä väistötiloissa, siirry sinne uudelleen mahdollisen keskustan koulun peruskorjauksen yhteydessä.

Jos ja kun oppilaat siirtyvät Kirkonkylän kouluun, Merttelän koulun oppilaille järjestetään yhdessä kunnan oppilashuoltohenkilökunnan kanssa siirtymiseen liittyviä tilaisuuksia koulupäivien aikana. Erityisesti Merttelän koulun yhdysluokan oppilaiden siirtymiseen liittyvistä asioita järjestetään useita tapaamisia.

—Huoltajille järjestetään keskustelutilaisuus, jossa viranhaltijat ja lautakunnan jäsenet kertovat päätöksen perusteista sekä sen myötä tulevista muutoksista, lautakunta toteaa.

Lautakunnan kokouksessa yksi jäsen totesi itsensä esteelliseksi, eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta lähettää ehdotuksensa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

 

Pekka Remes

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2023 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.