Paikalliset | 20.04.2023 10:31

Ilmaristen tanssilavalle määräykset yöaikaisesta musiikista

Ilmaristen tanssilavalle määräykset yöaikaisesta musiikista

Metsäpirtillä musiikin soittamisen tulee jatkossa päättyä kello 00.30 mennessä.

Ympäristöterveyslautakunta on antanut Ilmaristen tanssilavaa koskevia määräyksiä yöaikaan järjestettävien tapahtumien musiikkimelun rajoittamisesta. Lautakunta täsmentää, että melun rajoittaminen ei koske ihmisääniä, liikennettä tai muuta vastaavaa toimintaa. Päätöksellä ei myöskään rajoiteta kello 7–22 järjestettäviä tapahtumia.

Ilmaristen tanssilavalla ja Metsäpirtillä saa järjestää kello 22 jälkeen jatkuvia tilaisuuksia, joiden aikana melutasojen toimenpidearvojen ohjearvojen ylittymistä voi tapahtua enintään viitenätoista viikonloppuna vuodessa. Kesä—elokuussa järjestettäviä tapahtumia saa olla enintään seitsemän.

Musiikin soittamisen tulee päättyä viimeistään kello 00.30. Tätä tulee valvoa Liedon Lujan talonmiehen tai vastaavan toimesta.

Liedon Lujan tulee pitää yllä helposti saavutettavassa paikassa ajantasaista tapahtumakalenteria tai -listausta, josta naapurusto voi seurata järjestettävien tilaisuuksien ajankohtaa. Kalenteriin tai tapahtumalistaukseen tulee ajankohdan lisäksi merkitä yleisellä ta-solla tilaisuuden luonne.

Lujan tulee tiedottaa kirjallisesti tilaisuuksien järjestäjille naapurikiinteistöille aiheutuvasta meluhaitasta. Tanssilavan äänentoistolaitteiden aiheuttama melutaso saa olla noin 10 metrin etäisyydellä enintään 90 dB. Bändin tai musiikin soitosta vastaavan henkilön tulee seurata äänen voimakkuuden tasoa tanssilavan desibelimittarin avulla. Myös tilaisuudessa musiikkia esittävä tai sen soitosta vastaava taho tulee saattaa tietoiseksi siitä, että ilman taukoja yli 90 dB äänenvoimakkuudella soitettava musiikki aiheuttaa ohjearvojen ylityksen naapurikiinteistöjen piha-alueilla.

Tilaisuuden järjestäjän tulee allekirjoituksellaan vakuuttaa olevansa tietoinen ohjeistuksesta ja lähiasukkaiden kokemasta meluhaitasta.

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2023 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.