Paikalliset | 23.06.2022 07:01

Hyvättyläntien varteen kaavaillaan kahta kerrostalotonttia

Hyvättyläntien varteen kaavaillaan kahta kerrostalotonttia

Liedon seurakunta on pyytänyt kunnalta asemakaavamuutosta koskien Hyvättyläntien varren niittyaluetta, kiinteistönimeltään Pappilanmaa. Talousjohtaja Marika Ahola kertoo toiveen motiiviksi keskustan kehittämisen. Taustalla näkyvän pappilan tulevaisuus on vielä auki, mutta myös pappilan kiinteistöstä luopumista harkitaan.

Liedon seurakunta on toimittanut kuntaan kaavamuutoshakemuksen, joka koskee seurakunnan omistamaa kiinteistöä Liedon keskustassa. Kiinteistö sijaitsee Hyvättyläntien varressa pappilaa ja Mestarintupaa vastapäätä. Kiinteistöllä sijaitsee Liedon Asunnot Oy:n omistama kerrostalo, jonka maapohja on vuokrattu seurakunnalta.

Kaavamuutoshakemuksessa toivotaan, että kyseinen kiinteistö jaettaisiin kolmeksi tontiksi, joista yhdelle jäisi olemassa oleva kerrostalo. Kahdelle tyhjälle tontille toivotaan rakennusoikeutta niin, että niille voitaisiin rakentaa kaksi viisikerroksista asuinkerrostaloa sekä yksikerroksiset talousrakennukset. Nykyisessä, vuodelta 2007 peräisin olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta on jäljellä 2.800 kerrosneliömetriä.

—Meidän intressissämme on kehittää Liedon keskustaa yhteistyössä kunnan kanssa. Myös seurakunta haluaa keskustaan lisää elävää elämää lähelle palveluita. Taitaa olla niin, ettei kaupunkimaiseen keskustaan enää kuulu hoitamattomia heinikoita, seurakunnan talouspäällikkö Marika Ahola perustelee kaavamuutosehdotusta.


Seurakunnalla ei ole kiire


Kaavoitus- ja rakennuslautakunta käsitteli asiaa viime viikolla ja totesi, että kyseinen alue kuuluu vuosien 2022—2023 kaavoitusohjelmaan. Lautakunta ei ottanut asiaan vielä kantaa, vaan merkitsi toiveen tiedoksi. Asiaa käsitellään seuraavaksi syksyllä virkamiestyönä kaavoitustoimessa, ja lopullisen päätöksen kaavan hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee kunnan- tai kaupunginvaltuusto.

Oletetaan nyt kuitenkin, että kunta on seurakunnan toiveelle myötämielinen ja asemakaava päivitetään hakemuksen mukaiseksi. Mitä seurakunta aikoo kahdella kerrostalotontilla tehdä?

—Me myymme ne. Tonteista on tehty voimassa oleva tarjous. Seurakunnan omaisuudenmyyntiprosessit ovat tosin aikaa vieviä. Paikallisesti asiasta päättävät kirkkoneuvosto ja sen jälkeen kirkkovaltuusto. Tuomiokapitulin käsittelyn jälkeen lopullisen vahvistuksen kiinteän omaisuuden myynnistä tekee aina kirkkohallitus. Prosessi ei ole kaikkein nopein tai ketterin, Marika Ahola kertoo.

Tämän hetken oletus on, ettei tonttikaupoille päästä vielä kuluvan vuoden aikana, mutta seurakunnan maailma ei siihen kaadu.

—Seurakunnalla ei ole asian kanssa kiire. Taloudellinen tilanteemme on vakaa, eikä omaisuutta myydä rahapulassa, Ahola päättää.

Matti Lehtonen

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.