Paikalliset | 01.12.2022 15:18

Hallinto-oikeus antoi päätöksensä Ilmaristen tanssilavan melusta

Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksensä asiaan, jossa on käsitelty Ilmaristen tanssilavan ja Metsäpirtin mahdollisia meluhaittoja. Melusta ovat valittaneet tanssilavan lähimmät naapurit.

Melua koskien on annettu määräyksiä, joista kolmea hallinto-oikeus muutti. Melun rajoittaminen yöaikaan ei koske ihmisäänistä, liikenteestä tai muusta vastaavasta toiminnasta aiheutuvaa melua. Päätöksellä ei rajoiteta yöaikaisia tapahtumia. Valtioneuvoston päätöksen mukaisten melutasojen ohjearvojen alittumista lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tulee tarvittaessa seurata desibelimittarilla tilaisuuden luonne huomioon ottaen.

Tanssilavalla ja Metsäpirtillä voi järjestää kello 22 jälkeen jatkuvia tilaisuuksia, joiden aikana melutasojen ohjearvojen ylittymistä voi tapahtua enintään 15 viikonloppuna vuodessa. Kesä—elokuussa tapahtumia saa olla enintään seitsemän.
Tanssilavan äänentoistolaitteiden aiheuttama melutaso saa olla noin 10 metrin etäisyydellä enintään 90 dB A-taajuuspainotetuna keskiäänitasona. Tanssilavalle tulee hankkia desibelimittari.

Tanssilava on rakennettu vuonna 1957. Kunta kaavoitti asuinalueen tanssilavan läheisyyteen vuonna 2009. Asemakaavassa ei ole suojarakenteita, joilla meluvaikutusta asuinalueelle vähennettäisiin. Tastonmetsä 2 / Louhenpolku asemakaavaehdotuksessa Metsäpirtin alue on ehdotettu merkittäväksi huvi- ja viihdepalvelurakennusten korttelialueeksi. Asemakaavasa esitetään tanssilavan ja Pahkalaukkaantien väliselle alueelle 12 metriä leveää aluetta, jolle tulee toteuttaa ääntä eristävä rakennelma.

—Hallinto-oikeus katsoo, että tanssilavan toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheuta kohtuutonta rasitusta siten muutettuna kuin ratkaisusta ilmenee. Muutettuna päätös täyttää ympäristösuojelulain vaatimukset, hallinto-oikeus toteaa päätöksensä perusteluissa.

Liedon kaavoitus- ja rakennuslautakunta merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Lautakunta ei hae valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2023 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.