Paikalliset | 12.05.2022 07:32

Aseet vaikenivat Kaurinkoskella ainakin toistaiseksi

  • Liedon Riistamiesten Kaurinkosken ampumaradan toiminta on toistaiseksi kokonaan pysähdyksissä. Keijo Mäkelä (vas.) ja Saku Ruohonen ovat tilanteesta harmissaan, ja pohtivat nyt keinoja uuden ympäristöluvan vaatimusten täyttämiseksi.

  • Jukka Sipilä istuu pihakeinussaan Kaurinkoskella ja kuuntelee. Aseiden ääniä ei kuulu, ja talon ohi ajaa totuttua vähemmän autoja.

Lieto Sattumaa tai ei, viime viikon keskiviikkona Suomen Metsästäjäliitto lähetti laajaan mediajakeluun tiedotteen, jonka otsikossa korostettiin ampumaratojen merkitystä.

—Ampumaharjoittelu vaatii riittävästi ampumaratoja. (...) Harjoittelu on kaikenlaisen ammunnan kulmakivi. (...) Ampumaratojen määrä on vähentynyt dramaattisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, ja niin edelleen.

Samana päivänä 4.5. Liedon kaavoitus- ja rakennuslautakunta antoi Liedon Riistamiehet ry:lle ympäristönsuojelulain mukaisen määräyksen koskien Kaurinkosken ampumaradan ympäristölupaa. Yksinkertaistaen päätös tarkoitti Kaurinkoskella sijaitsevan ampumaradan sulkemista toistaiseksi. Radalla ei siis voi ampua sellaisilla aseilla, joista aiheutuu ympäristöluvan mukaisen melun raja-arvon rikkomista.

Lautakunnan päätöksen taustalla on ampumaradan melusta tehty valitus. Radalle on vuonna 2009 myönnetty ympäristölupa, jota ei ole kumottu, mutta luvassa radan lähialueen kiinteistöille tuottama melu on rajattu 65 desibeliin. Rajat ovat ylittyneet säännöllisesti. Seura haki uutta ympäristölupaa uusilla meluarvoilla ja laukausmäärillä, jonka Liedon kunta myönsi, mutta josta valitettiin hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus taas totesi valituksen aiheelliseksi, mikä tarkoittaa lupahakemuksen palauttamista valmisteluun.

—Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa vuoden 2009 ympäristöluvan noudattamista. Kun hallinto-oikeus katsoi valituksen aiheelliseksi, lautakunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa vanhan luvan valvomista, ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen avaa päätöksen taustoja.

Nykyisellään ampumaradan toimintaa ei voida jatkaa, sillä voimassaolevan luvan ehdot eivät täyty.


Radan jatko vaakalaudalla


Kaurinkosken ampumarata avattiin 1965. Kivääriradan ympäristöön aiheuttamia meluhaittoja on torjuttu aktiivisesti viime vuosina. Ampumapaikalle on rakennettu uusi äänieristetty ampumakoppi, maalialueen taakse 6 metriä korkea maavalli. Haulikkoradan aiheuttamaa melua on hankalampi torjua, sillä laukauksia ammutaan laajemmalta alueelta leveämmälle sektorille.

—Seura on käyttänyt meluntorjuntaan viime vuosien aikana noin 20.000 euroa. Vetäähän se mieltä matalaksi, jos kaikki tehty työ ja sijoitettu raha menisi hukkaan, Liedon Riistamiehet ry:n puheenjohtaja Saku Ruohonen tiivistää seuran tuntoja päätöksen jälkeen kivääriradan penkalla.

Ruohonen on itse ollut seuran toiminnassa mukana kolmisenkymmentä vuotta, vieressä seisova Keijo Mäkelä yli 40 vuotta.

—Mitä päätös tekee harrastukselle? Arvaukseni on, että kaksi kolmasosaa jäsenistä lopettaa kokonaan, kun säännöllisten ampumakokeiden suorittaminen vaikeutuu. Myös uusien harrastajien houkuttelusta tulee hankalampaa, Mäkelä arvioi.

Liedon Riistamiehet ovat viritelleet kevään aikana yhteistyötä Tarvasjoen ampumarataa pyörittävän Metsästysyhdistys Tarvas ry:n kanssa. Tarvasjoen ampumarata sijaitsee Liedon kaakkoiskulmalla Paimion ja Marttilan kuntarajojen tuntumassa.

—Heille järjettömän iso kiitos meidän tilanteemme ymmärtämisestä. Toisaalta heilläkin on oma ympäristölupansa, joka rajoittaa ammuntaa. Saamme sieltä todennäköisesti riittävästi päiviä toiminnan jatkamiseksi, mutta niukkaa on, Saku Ruohonen toteaa.


Uudet keinot mietinnässä


Onko Kaurinkosken ampumaradan tarina siis ohi? Nykyisen kaltainen toiminta on melurajoitusten vuoksi mahdotonta, eikä riistamiehillä ole tällä hetkellä voimassaolevaa lupaa meluvallien korottamiseksi. Haulikkoradan osalta vallien rakentaminen olisi joka tapauksessa massiivinen urakka.

—Kyllä me vielä yritämme. Melutyöryhmä tekee työtään ja uusia toimenpiteitä mietitään. Olisi tärkeää, että kanta-Liedossa säilyisi ampumarata myös tulevaisuudessa. Meillä on ollut selkeä visio radan kehittämisestä, mutta nyt sen työn jatkaminen on pysähdyksissä. Muokattu ympäristölupahakemus jätetään viimeistään syksyllä, Saku Ruohonen sanoo.

Jatkuakseen ampumarata tarvitsee uuden, lainvoimaisen ympäristöluvan. Sen saamiseen voi kulua valituksineen vuosia.

—Kunnalta tulee kyllä sympatiaa ja ymmärrystä radan toiminnan jatkamiselle, mutta eihän sympatia mitään maksa. Me kaipaisimme linjauksia siitä, millä ehdoilla radan toimintaa voidaan jatkaa, Ruohonen ja Mäkelä päättävät.

 

”Tuntuu todella ihanalta”

Jukka Sipilä nojaa taaksepäin Kaurinkoskentien varressa lapsuudenkotinsa pihakeinussa.
—Jos olisi kesäilta, tässä ei voisi näin istua ja jutella. Hiljaisuus tuntuu todella ihanalta, Sipilä huokaa.

Sipilän kotipihasta on ampumaradalle matkaa linnuntietä noin 350 metriä. Kesäilloilla Sipilä viittaa läheisen radan ampuma-aikoihin, jolloin säästä ja tuulesta riippuen radalta kuuluvat laukaukset pihaan vuoroin vaimeina tai häiritsevän voimakkaina. Sipilä on aiemmin ollut mukana valittamassa ampumaradan toiminnasta, mutta viimeisimpään, hallinto-oikeudelle tehtyyn oikaisuvaatimukseen hän ei osallistunut.

—Olen kai liian kompromissihakuinen ja flegmaattinen, Sipilä hymähtää.


Pienestä purosta paisui vuolas virta


Kaurinkosken ampumarata rakennettiin Sipilän suvun maille 1960-luvulla. Alkuun toiminta oli Jukka Sipilän mukaan ”kylän miesten pienimuotoista toimintaa”.

—Olen itsekin aikanani metsästänyt, tosin viimeksi 1970-luvulla. Asia on monimutkainen ja radan käyttömäärät ovat kasvaneet valtavasti vuosien aikana. Nytkin ilmassa tuoksahtava sianlannanhaju on vain väliaikainen haitta ja kuuluu ilman muuta maatalouteen. Ampumaradan haitta taas on jatkuvaa ja sen hyötytarkoitusta on vaikeampi ymmärtää. Pienimuotoisen toiminnan ymmärtää, mutta nykyiset laukausmäärät ovat aivan liian suuria.

Radan alkuajoista laukausmäärät ovat kasvaneet moninkertaisiksi. Sipilälle merkittävin melun syy on haulikkorata ja haulikkoammunnan uudet kilpailumuodot. Hän vertaa ampumaradan kasvaneita käyttömääriä kulkuväyliin.

—Jos jonkun lähimetsässä kulkee polku, jonka päälle sitten rakennetaan moottoritie, ei tien rakentamista voi perustella sillä, että alueella on aina kuljettu.

Sipilä kertoo ymmärtävänsä sekä radan käyttäjiä että sen toiminnasta valittaneita. Vaikka hän nauttii vaimonsa kanssa hiljaisuudesta ja uudenlaisesta lähimetsäkokemuksesta, Sipilä ei vaadi ampumaradan täydellistä sulkemista.

—Ampumaratoja tarvitaan, samoin metsästäjiä. Toisaalta tuntuu myös siltä, että alueen ihmiset ovat ansainneet hetken hiljaisuuden ja rauhallisen liikenteen Kaurinkoskentiellä. Jatkossa toivoisin kaikilta osapuolilta malttia ja rauhallisuutta, Sipilä muotoilee.

Matti Lehtonen

 

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.