Tuulissuo-Avantin liikenneympyrän suunnitelmat valmiit

2.10.2018 Loukinaistentien, Avantintien ja Tuulissuontien risteysalueelle tehdään kiertoliittymä, kansankieliseltä nimeltään liikenneympyrä. Alueelle on tehty laaja asemakaavamuutos, joka mahdollistaa paitsi kiertoliittymän, myös toimitilarakentamista niin sanotulle Hartelan tontille.