Vankiontien tiemaksuista ei uutta tietoa

Lietolainen kiinteistönomistaja on tehnyt oikaisupyynnön tekniselle lautakunnalle sen tekemästä päätöksestä, joka koski Vankiontien tiemaksuista tehtyä valitusta. Tiemaksut olivat perinnässä, mutta valittajan mukaan maksut eivät ole riidattomia.