Ohjaajia palkataan nuorisolle ja erityisryhmille

Liedon kunnanhallitus myönsi täyttöluvat nuoriso-ohjaajan ja erityisliikunnanohjaajan vakansseille. Nuoriso-ohjaaja toimii vastuuohjaajana Lemminkäisen ja Ilmaristen nuorisotiloilla. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös nuorisotiedotus ja neuvontapisteen ylläpito kouluilla. Katutyötä ohjaaja tekee yhdessä erityisnuorisotyöntekijän kanssa.