Liedon terveyskeskuksen iltavastaanottoa ei määrärahaesityksessä

6.9.2018 Liedon sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto toteaa, että iltavastaanoton järjestely ei sisälly innovaatiomäärärahaesitykseen.

Perussuomalaiset esitti maaliskuussa 2017 valtuustoaloitteessaan, terveyskeskuksen arki-iltojen vastaanottoaikoja jatketaan vähintään kello 18:aan saakka tai mieluummin kello 20:een. Näin terveyskeskus vastasi yksityisten lääkäriasemien kilpailuun.
Aloitetta on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostossa useampaan otteeseen. Muun muassa Härkätien terveyskeskuksen lääkäreiltä on tiedusteltu halukkuutta iltavastaanottoihin, mutta yhtään vapaaehtoista ei löytynyt. Oli myös laskettu, paljonko iltavastaanotto maksaisi ostopalveluna.
Kuluvan vuoden talousarviossa on 300.000 euron määräraha avoterveydenhuollon, sairaalapalveluiden ja suun terveydenhuollon uusien innovaatioiden kehittämiseksi sekä palveluiden laadun ja saatavuuden lisäämiseksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto toteaa, että jaosto on huomioinut perussuomalaisten aloitteen, käsitellyt sitä prosessin aikana ja päättänyt, että iltavastaanoton järjestely ei sisälly innovaatiomäärärahaesitykseen.
Jaosto toteaa, että aloite on loppuun käsitelty.

Pekka Remes

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä