Ruskon budjetin raameissa hiertää erikoissairaanhoito

30.8.2018 Ruskon kunnanhallitus päätti ensi vuoden talousarvion kehyksiä. Suurimmat lisäystarpeet nykyiseen taloudenpitoon on erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Myös lastenhoidon tukien arvioidaan kasvavan.

Ruskon kunnan taseasema on vahva. Aikaisempien vuosien ylijäämiä on taseessa 14,1 miljoonaa euroa eli 2.246 euroa asukasta kohden. Kunnissa ylijäämiä on keskimäärin 2.072 euroa/asukas.

Ruskon lainamäärä asukasta kohden on 1.251 euroa, kun kun se kunnissa keskimäärin on 2.933 euroa.
Kuluvan vuoden vuosikatteeksi ennustetaan 2,7 miljoonaa euroa.
Vuoden 2019 verotulokertymäksi ennustetaan 26,2 miljoonaa euroa ja valtionosuuden määräksi 4,3 miljoonaa. Kun toimintatuottojen ennakoidaan olevan 4,5 miljoonaa euroa, Rusko säilyttää nykyisillä verokannoilla ja palvelumaksuilla vahvan taseasemansa sekä täyttää elinvoimaohjelmassa määritellyt kriteerit.
Erikoissairaanhoidon menojen ennakoidaan kasvavan vuoden 2018 talousarvion tasosta 550.000 euroa. Raision sosiaali- ja tarveyspalveluiden lautakunta on saanut talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2019, jonka mukaan toimintamenot eivät saa, sopimusten mukaisia palkankorotuksia lukuun ottamatta, kasvaa.
Lautakunta pitää laadintaohjetta epärealistisena.
Ruskon kunnan palkkamenojen ennakoidaan kasvavan sopimuskorotusten johdosta 2,5 prosentilla.

Rauli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä