Laukola ja Merttelä hiljenevät,<br/>Kirkonkylän koululla kasvupaineita

28.8.2018 Ruskon alakouluista oppilasennuste näyttää laskevaa suuntaan niin Laukolassa kuin ennen muuta Merttelässä.

Oppilasennuste lukuvuosina 2019—2022 osoittaa Laukolan alakoulun oppilasmäärän pienenevän kolmella oppilaalla.
Merttelässä pudotus on huomattava, kun lasketaan yläkuluun siirtyvien suhde koulun aloittaviin. Vähennystä on 11 oppilasta.
Kirkonkylän ja Hiidenvainion oppilasmäärä kasvaa tarkastelujaksolla 47 oppilaalla.
Ensi lukuvuoden alussa Laukolassa on selvää kasvua, sillä koulussa aloittaa 26 ekaluokkalaista, kun 18 oppilasta on siirtynyt Maunun yläkouluun, mutta sen jälkeen aloittavien määrä on pienempi kuin yläkouluun siirtyvien.
Ensi lukuvuonna Merttelässä aloittaa 10 ekaluokkalaista, mutta kahtena seuraavana lukuvuonna ennusteen mukaan kumpanakin vain viisi oppilasta.
Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulussa joka vuosi on enemmän tulokkaita kuin yläkouluun siirtyviä. Ensi lukuvuonna koulunsa aloittaa 57 oppilasta, kun Maunun kouluun siirtyy 48 koululaista.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi selvityksen tietoonsa saatetuksi. Selvityksellä saadaan kokonaiskuva opetusryhmien määrästä ja opettajien määrästä eri kouluissa.

Rauli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä