Kierikkalantielle langetettu uhkasakko on kohdallaan

23.8.2018 Vahdolla Kierikkalantien varrelta kiinteistön omistava henkilö valittanut Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnan maaliskuisesta päätöksestä, jolla tuomittiin hänen kiinteistöään koskeva uhkasakko.

Lautakunta on antanut valituksesta Turun hallinto-oikeuden pyytämän lausunnon, jossa todetaan, että lautakunnan päätöksen muuttamiselle ei ole perusteita.
Asia liittyy Vahdon Kierikkalantiellä Kalliolammen tilalla luvatta tehtyjen rakennelmien purku- ja siistimiskehotukseen, jota lautakunta on tehostanut uhkasakolla, koska kehotusta ei ole noudatettu. Kiinteistön omistaja pitää 8.000 euron uhkasakkoa kohtuuttomana ja ehdottaa sen laskemista 500 euroon.
Lautakunta toteaa hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa, että uhkasakon määrää on jo pienennetty alkuperäisestä 12.000 eurosta, koska vaadittuja purkutöitä on lopulta aloitettu kiinteistöllä. Sakko on kuitenkin haluttu pitää riittävän suurena, koska kiinteistön omistaja on osoittanut lakiin ja määräyksiin kohdistuvaa piittaamattomuutta aloittamalla purkutyön rinnalla uuden luvattoman rakennelman pystyttämisen.
Lautakunnan näkökulmasta toimintaan on pitänyt puuttua määrätietoisesti, koska jätteiden ja erilaisten rakennelmien tontille tuominen johtaa lopulta ympäristön pilaantumiseen sekä laajempaan naapureille aiheutuvaan haittaan.
Uhkasakon määrää ei voida katsoa yläkanttiin mitoitetuksi myöskään sen puolesta, että kyseinen kiinteistö on kiinnitetty 100.000 euron arvosta.

Elina Lavonen

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä