Vankiontien tiemaksuista ei uutta tietoa

Lietolainen kiinteistönomistaja on tehnyt oikaisupyynnön tekniselle lautakunnalle sen tekemästä päätöksestä, joka koski Vankiontien tiemaksuista tehtyä valitusta. Tiemaksut olivat perinnässä, mutta valittajan mukaan maksut eivät ole riidattomia.

Liedon kunnan tielautakunta ei ollut saanut valitusta Vankion yksityistien kokouksessa käsitellyistä tiemaksuista määräajassa. Tiekunnan kokoukset vuosina 2015 ja 2016 olivat laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. Tiemaksut olivat lainvoimaisia. Tekninen lautakunta hylkäsi valituksen.
Nyt lautakunnan päätöksen oikaisupyynnössä vedotaan siihen, että kokouskutsuja ja tiemaksuja ei oltu osoitettu kiinteistön omistajalle. Lautakunta toteaa, että kiinteistön omistajalla ja oikaisuvaatimuksen tekijällä on sama postiosoite. Tieosakkaalla tai asianosaisella on velvollisuus ilmoittaa muuttuneista tai virheellisistä tiedoista tiekunnalle. Oikaisuvaatimus ei tuonut esille uusia seikkoja, joten lautakunta hylkäsi sen.

Pekka Remes

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä