Moisiontieltä poistetaan pysäkkejä

16.8.2018 Moision koulutiellä koulun kohdalla oleva pysäkki muutetaan niin sanotuksi kaistapysäkiksi. Moisiontien pysäkkipari tunnelin kohdalla poistetaan.

Perusteluna on se, että Moision koulutien liikenteen turvallisuus ja toimivuus eivät edellytä erillistä pysäkkilevennystä linja-autoa varten. Poistamalla levennys, voidaan odotuslaituri ja katos sijoittaa ajoradan reunaan ja siirtää pyöräliikenne kulkemaan katoksen takaa. Samaa periaatetta käytetään nykyisin kaikkien pysäkkien suunnittelussa. Hanke on sisällytetty jalankulku- ja pyörätien alle sijoittuvan kaukolämpölinjan rakentamiseen.
Pysäkkien ”Kaharintie” ja ”Moision koulu” keskinäinen etäisyys on noin 450 metriä. Niiden välissä on vanhastaan vielä yksi pysäkkipari ”Ymmyrsuonkatu”, joka poistetaan pysäkkivälien tasapainottamiseksi.

Pekka Remes

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä