Lieto valittaa pakollisesta jätemaksusta

11.1.2018 Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunta on päättänyt jätemaksutaksasta, jätehuollon perusmaksusta ja samalla myös perusmaksun kohdistamisesta asumattomiin pien- ja omakotitaloihin. Lieto on yksi monista päätöksestä valittaneista kunnista, ja perustelut valitukselle pitkät. Valituksessaan Lieto toivoo koko jätehuollon perusmaksun poistamista, mutta mikäli perusmaksu jää voimaan, vähintään asumattomat kiinteistöt pitäisi siitä vapauttaa.

Jätemaksua voidaan jätelain mukaan periä jätteen tuottajilta, mutta asumattomilla kiinteistöillä ei ole jätteen tuottajia, joten perusmaksu on lainvastainen. Asumattomia kiinteistöjä koskee vain rekisteröintityö, joten taksaan perustuvan maksun pitäisi olla huomattavasti määrättyä pienempi.
Jätelaissa todetaan, että jätemaksulla saa kerätä kohtuullisen tuoton pääomalle. Vuonna 2016 jäteyhtiö teki voittoa 1,7 mijoonaa euroa.
Asumattomalle kiinteistölle kohdistettu jätehuollon perusmaksu aiheuttaa ongelmia tilanteissa, jossa kiinteistön omistaja tai haltija on pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja henkilön jätehuolto hoidetaan sekä laskutetaan hoitomaksuissa hoitavan tahon toimesta.
Liedon kunta katsoo myös, että jätehuoltolautakunnan käytettävissä olevat resurssit tulee kohdentaa kustannustehokkaasti. Asumattomien kiinteistöjen perusmaksun osalta tulee esittää realistinen laskelma, millainen todellinen tulokertymä on saavutettavissa määräämällä maksu asiasta, johon tulee kohdistumaan runsaasti henkilökunnan aikaa sitovaa ja kustannuksia aiheuttavaa toimintaa, kuten asumattomien talojen kiinteistönomistajien yhteydenottoja, muutoksenhakua, maksujen maksamatta jättämistä ja siitä aiheutuvia perintätoimia.
Kunnanhallitus hyväksyi ympäristöpäällikkö Päivi Paavilaisen sorvaaman valituksen ja lähetti sen kunnallisvalituksena Turun hallinto-oikeudelle.

Matti Lehtonen

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä