Keskuskoulun sisäilmaongelmat tutkitaan

Liedon Keskuskoulu on saanut oman sisäilmatyöryhmänsä. Ensimmäinen kokous pidettiin viime viikolla keskiviikkona, jolloin asialistalla oli tutkimussuunnitelma.

Keskuskoulun sisäilmaongelmia aletaan selvittää marraskuussa, jolloin koko koulurakennukseen tehdään kosteuskartoitus. Koulun huonepintoihin ja tuloilmakanavistoon tehdään mineraalikuituselvitykset ja sisäilmaa tutkitaan paine-eroseurannalla sekä olosuhdeseurantamittauksilla.
Joulukuussa tutkitaan lattiapäällysteistä ja sisäilmasta kaasumaisia yhdisteitä, otetaan näytteitä materiaaleista kosteuskartoituksen sekä koulun käyttäjien oireiden perusteella.
Tammikuussa ovat vuorossa vuotoilmareittien paikannukset merkkiainetutkimusten ja lämpökuvausten perusteella. Tutkimustuloksista raportoidaan helmi-maalikuussa 2014, ja korjaustoimet suunnitellaan tutkimustulosten perusteella.
Työterveyshuolto Mehiläinen ja kouluterveydenhuolto kerää tästä viikosta alkaen tietoja oppilaiden ja koulun henkilökunnan sisäilmaongelmien oireilusta.
Sisäilmatyöryhmään kuuluu 15 henkilöä, joista osa edustaa Liedon kuntaa, osa koulua ja osa terveydenhuoltoa. Ryhmään kuuluvat myös oppilaiden vanhempien edustaja ja yksi ulkopuolinen sisäilmaongelmien asiantuntija.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä