Kurkelantien kevytväylä tehtäneen kahdessa osassa

Kurkelantien kevyen liikenteen ratkaisuja lähdetään viemään eteenpäin MAL-hankkeena siten, että vuonna 2015 rakennettaisiin Aurajoen ylittävä kevyen liikenteen silta Kurkelan sillan viereen sekä pieni osa kevyen liikenteen väylää.

Kustannusarvio on noussut niin reippaasti alkuperäisistä kaavailuista, että hanke katsotaan parhaaksi toteuttaa kahdessa osassa.
Sillalta rakennetaan myöhemmin kevyen liikenteen yhteys Vanhalle Tampereentielle, jolloin Liedon kirkolta pääsee pyörätietä pitkin sekä Ilmarisiin että Asemalle päin.
Puuttuva pätkä on noin 1.800 metriä. Kevyen liikenteen väylä ja silta tulevat ajoradan oikealle puolelle Liedon kirkolta päin tultaessa.
Tekninen lautakunta ei löytänyt huomautettavaa tiesuunnitelmaan sisältyvistä rakennusratkaisuista.
Kunta pitää tärkeänä väylän rakentamista ja hyväksynee ELY-keskuksen ehdotuksen hankkeen toteuttamisesta kahdessa osassa. Kunnan kannan lyö lopullisesti lukkoon kunnanhallitus.
Siltaosuuden rakentamiseen on varauduttu kunnan vuoden 2015 taloussuunnitelmaehdotuksessa.
Nähtävillä olleesta tiesuunnitelmasta saapui määräaikaan mennessä kolme muistutusta, joissa pyydetään huomioimaan salaojat sekä suunnitelmasta puuttuva tierumpu.
Suunnitelman sisältämästä saarekkeesta toivotaan sellaista, että pitkä rekka ja paripyörälliset traktorit mahtuvat sen ohi. Maatalousliittymien tulisi olla vähintään 10 metriä leveitä, jotta nykyiset koneet menevät niistä.
Väylän viereen jäävän kuusiaidan säilymisestä halutaan takuu, ja alueella tapahtuneen maan painumisen syy pyydetään tutkimaan.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä