Sairaanhoitopiirin lomautuksia suunnitellaan joulukuulle

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsitteli eilen koko sairaanhoitopiirin henkilökuntaa koskevien lomautusten toteuttamista ja siihen liittyvää ohjeistusta.

Johtoryhmän keskustelun perusteella päivitetty ohjeistus viedään torstaina kokoontuvan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi. Ohjeistukseen tehdään tarpeelliset korjaukset ja se julkaistaan sen jälkeen viimeistään perjantaina 4.10.
Sairaanhoitopiirin johto määrää tulosalueet laatimaan yksityiskohtaiset lomautussuunnitelmat näiden ohjeiden mukaisesti. Lomautussuunnitelmien pitää olla valmiina 21.10. mennessä, jonka jälkeen ne käsitellään yhteistyötoimikunnan ylimääräisessä kokouksessa.
Varsinaiset lomautuspäätökset jäävät toimivaltaisten viranhaltijoiden tehtäväksi, sillä sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.
Lomautukset toimeenpannaan joulukuun aikana. Koska lomautusilmoitukset on annettava viimeistään kuukautta ennen suunniteltua lomautusajankohtaa, pitää lomautusilmoitukset antaa työntekijöille marraskuun aikana.
Yhteistyötoimikunnalle esitetään, että lomautukset olisivat seitsemän päivän pituisia. Lomautusten ulkopuolelle rajattavat henkilöt, henkilöryhmät ja yksiköt sovitaan erikseen.
Joka tapauksessa lomautusten ulkopuolelle rajataan työntekijät, jotka pitävät vähintään neljä palkatonta niin sanottua talkoovapaapäivää loka—joulukuussa. Talkoovapaiden pitämisestä annettiin viime viikolla uudet ohjeet.
Sairaanhoitopiiri suosittelee, että työntekijät pitäisivät vähintään seitsemän päivää talkoovapaata loppuvuoden aikana. Talkoovapaisiin sisältyy kannustin, jonka perusteella koko työviikon (seitsemän kalenteripäivää) kestävästä vapaasta menettää vain viiden päivän palkan. Normaalin käytännön mukaisesti seitsemän päivää kestävästä harkinnanvaraisesta palkattomasta vapaasta menettää kaikkien seitsemän päivän palkan.
Talkoovapaalla olevan työntekijän tilalle ei saa palkata sijaista, eikä hänen työtään saa korvata myöskään ostopalvelulla, vuokratyövoimalla tai teettämällä ylitöitä.

 

Kommentit   

 
0 #1 Hannu Koskela 01.10.2013 10:26
Olisiko lomautuksille ollut mitään vaihtoehtoja?
Lainaa
 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä