Öljyvahinko tuskin pilaa Antintalon vedenottamoa

30.9.2014 Turun lentoasemalla viime viikon keskiviikkona huomattu öljyvahinko ei näillä näkymin vaaranna Ruskon Antintalon vedenottamon toimintaa. Ottamo on vahinkopaikasta kolmen kilometrin päässä vedenjakajan toisella puolella.

Lentoaseman 2-terminaalin huoltorakennuksen säiliöstä oli vuotanut maaperään arviolta 14.000 litraa kevyttä polttoöljyä.
Viikonlopun aikana on vahinkoalueella tehty laajoja maanvaihtotöitä sekä imetty öljynsekaista vettä imuautolla terminaalirakennuksen T2 välittömässä läheisyydessä sekä lentoaseman alueeseen rajoittuvassa avo-ojassa.
Alueelta on toimitettu 20 rekkakuormallista öljynsekaista maa-ainesta Salon Ekokemin toimipisteeseen asianmukaista jatkokäsittelyä varten. Puhdistustöitä ja maankaivuuta jatketaan 2-terminaalin välittömässä läheisyydessä sekä Raikontien ja Marjasmäentien välisellä ojaosuudella. Vahinkopaikan kaivutöillä pyritään estämään öljyn kulkeutuminen maaperässä ja selvittämään pilaantuneen maan laajuutta.  Vahinkopaikka sijaitsee pohjavesimuodostuman reuna-alueella, hyvin vettä läpäisevän pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella, jossa kallionpinta nousee lähelle maanpintaa eikä pohjavettä ole todettu.
Selvitys- ja puhdistamistoimet pyritään mitoittamaan siten, että öljyn kulkeutumisriskit lähellä sijaitsevaan pohjavesimuodostumaan saadaan suljettua kokonaan pois. Pohjavesialueelle laaditaan pohjaveden seurantaverkosto ja asennetaan uusia havaintoputkia.
Osa ojista on padottu väliaikaisesti öljyn leviämisen estämiseksi alajuoksulle päin. Väliaikaisten patojen läheisyyteen on sijoitettu öljynkeräykseen liittyviä öljynimeytyspuomeja.

Raulli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä