Vahdon jätevedenpuhdistamo puretaan


28.6.2018 Siirtoviemärin valmistuminen Vahdolta Ruskolle jätti Vahdon vanhan jätevedenpuhdistamon tarpeettomaksi. Rakennuksesta on laitteet jo purettu ja altaat poistettu. Koko rakennus tullaan purkamaan maan tasalle.