Yleiskaava ei salli seurakuntatalon purkua

Liedon vanha seurakuntatalo piti alunperin purkaa jo tänä keväänä. Mikäli yleiskaavamuutos etenee ilman valituksia, töihin päästäneen kuitenkin vasta syksyllä. Pahimmassa tapauksessa rakennus säilyy maisemassa vielä vuosia.

3.5.2018 Kertaalleen purkutuomion saanut Liedon vanha seurakuntatalo saattaakin säilyä maisemassa vielä pitkään.

Seurakunta päätti talon purusta jo viime vuonna, ja purkaminen piti saada pakettiin tämän kevään aikana. Huhtikuu meni, eikä seurakuntataloon ole vielä koskettu.
Hidasteeksi on paljastunut ristiriita asemakaavan ja yleiskaavan välillä. Vuonna 2013 hyväksytyssä yleiskaavassa koko seurakuntatalojen ja pappilan alue on merkitty suojeltavaksi ympäristöksi. Asemakaavassa vuodelta 1991 vain vanha pappila on suojeltu. Liedon kunnan rakennusvalvonta pyysi asiasta lausuntoa Varsinais-Suomen Maakuntamuseolta, joka suhtautuu vanhan seurakuntatalon purkamiseen kielteisesti.
—Koska kyseessä on kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvallisesti merkittävä rakennus, tulisi rakennuksen purkamisesta päätettäessä ottaa huomioon myös nämä arvot. Maakuntamuseo toteaa omalta toimialaltaan, että se ei pidä edellä esitettyjä perusteita riittävinä perusteluina purkamiselle, Maakuntamuseo toteaa lausunnossaan.
Seurakunta haluaisi purkaa rakennuksen sen sisäilmaongelmien vuoksi. Taloa ei ole käytetty aikoihin, koska sen turvallisuudesta käyttäjille ei voida olla varmoja.

Kaavamuutos lautakuntaan ensi viikolla

Liedon kirkkoherra Risto Leppänen huokaa Hyvättyläntien väistötiloissa. Uusin käänne hidastaa projektin etenemistä, ja Leppänen haluaisi seurakunnan toiminnot takaisin sinne minne ne kuuluvat: lähelle kirkkoa, tuttuun ympäristöön.

—Maakuntamuseo on tehnyt hyvää työtä omalla toimialallaan. Me katsomme kuitenkin asiaa ihmisten terveyden, seurakunnan palveluiden saatavuuden, tilojen toimivuuden ja seurakunnan talouden näkökulmasta. Niillä perusteilla purkupäätöskin aikanaan tehtiin, Leppänen toteaa.
Kirkkoneuvosto on sorvaamassa vastinetta, jossa käydään perusteellisesti läpi ratkaisuun johtaneet tutkimukset ja arvioinnit sekä perustellaan Maakuntamuseon lausunnon vastainen kanta. Vastineen lukee Liedon rakennusvalvonta, jossa taas valmistellaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle päätösehdotus.
—Lähtökohta on se, että kaava pitää muuttaa sellaiseksi, että seurakunta pääsee asiassa eteenpäin. Ei voi olla kenenkään intressien mukaista säilyttää rakennusta, jota ei enää koskaan voida käyttää. Seurakunnan suunnitelmat uudisrakennuksesta ovat hyvät, ja niiden kanssa voidaan edetä, lautakunnan kokoomuslainen puheenjohtaja ja kirkkovaltuutettu Jaakko Heininen sanoo.
Heinisen näppituntuma on, että kaava myös saadaan muutettua ja vanha seurakuntatalo purettua Maakuntamuseon lausunnosta huolimatta.
Seurakunta pesee tässä vaiheessa kaava-asiasta kätensä.
—Kaava-asiat eivät kuulu meille, niistä päättää kunta. Jos vanhaa seurakuntataloa ei saa purkaa, se jää käyttämättömänä paikalleen rapistumaan. Toivottavasti näin ei kuitenkaan käy, Leppänen päättää.

Matti Lehtonen

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä