Valtuusto valitsi Esko Poikelan äänestyksen jälkeen

Esko Poikela valittiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä Liedon uudeksi kunnanjohtajaksi.

Liedon uusi kunnanjohtaja on Esko Poikela. Valtuusto valitsi Poikelan äänestyksen jälkeen. Valtuustokeskustelussa Ville Virenius (sd.) esitti kunnanjohtajaksi Timo Metsä-Tokilaa.

Valtuuston suljetussa lippuäänestyksessä Kaarinan sivistysjohtaja Esko Poikela sai 36 ääntä, Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkurin päällikkö Timo Metsä-Tokila sai kuusi ääntä ja Pyhärannan kunnanjohtaja Pauliina Sarilo sai yhden äänen. Valtuuston puheenjohtaja Anna-Liisa Koivisto (kesk.) antoi äänestysohjeeksi, että äänestää voi kaikkia niitä, jotka hakivat virkaa.

Loistava juttu

Esko Poikela oli hyvillä mielin valtuuston kokouksen jälkeen. Puhelimitse tavoitettu tuleva kunnanjohtaja luonnehti valintaansa "loistavaksi jutuksi".

Vaikka kunnanhallitus esitti yksimielisesti Poikelaa kunnanjohtajaksi, hän ei itse yllättynyt siitä, että valtuusto äänesti valinnasta.
—36 ääntä tarkoittaa sitä, että minulla on aika vahva kannatus, Poikela arvioi äänestystulosta.
Liedon uusi kunnanjohtaja aloittaa työnsä mielenkiintoiseen aikaan. Suomalainen kuntakenttä on monen uudistuksen keskellä.
—Kuntasektorin yleiset näkymät eivät hyvältä näytä, mutta jos ajatellaan Liedon lähitulevaisuutta, niin monella muulla kunnalla menee Lietoa huonommin, Poikela arvioi.
—Lieto on terve, kasvava kunta.
Kunnan kasvu tarkoittaa sitä, että kunnan palvelujen tuotannon on oltava tehokasta, jotta palvelut pysyisivät kasvussa mukana. Muuttotappiokunnissa tilanne on päinvastainen.
—Lieto pärjää, Esko Poikela tiivistää lähiajan näkymiä.
Kunnanhallitus ja Poikela neuvottelevat vielä palvelusuhteen mahdollisista ehdoista kuten siitä, koska Poikela aloittaa uudessa virassaan.

Valtuusto pui palkka-asioita

Ville Virenius (sd.) moitti valtuustokeskustelun aluksi sitä käsitystä, että uuden kunnanjohtajan nimi olisi jo etukäteen sovittu, koska kunnanhallitus oli tehnyt asiasta yksimielisen esityksen. Virenius moitti myös mediaa siitä, että sekin oli pitänyt valintaa jo selvänä, vaikka kunnanjohtajan valinta kuuluu kunnanvaltuustolle.

Virenius totesi, että kunta oli hakemassa muutosjohtajaa, ja että Timo Metsä-Tokilalla on tarvittavaa elinkeinoelämän tuntemusta. Virenius esittikin kunnanjohtajaksi Metsä-Tokilaa.
Vireniuksen esityksen jälkeen valtuusto alkoi hieman yllättäen keskustella kunnanjohtajan palkasta eikä henkilöstä. Raimo Lankila (ps.) halusi evästää kunnanhallitusta, että kunnanjohtajan palkkaneuvotteluissa pidetään nykyinen taso.
Mira Katajamäki (ps.) kannatti Lankilan esitystä. Katajamäki kysyi, mitä se viestii kunnan työntekijöille, jos uuden kunnanjohtajan palkka on nykyistä suurempi. Katajamäki myös kysyi, miksi ketään ei valita varalle.
Valtuuston puheenjohtaja Koivisto ihmetteli, miksi keskusteltiin palkoista ja niiden viesteistä, kun mihinkään ei ole kirjattu uuden kunnanjohtajan palkkaa. Hän lisäksi, että valtuusto voi ohjeistaa, mikä palkkataso olisi.
Timo Katajainen (vas.) kertoi, että kunnanjohtaja tekee johtajasopimuksen, jossa palkka määritellään, eikä palkkaa ole vielä määritelty. Vireniuskin muistutti, että hän oli tehnyt esityksen kunnanjohtajan valinnasta, ja se asia oli nyt käsiteltävänä.
Anne-Mari Virolainen (kok.) kannatti Lankilan esitystä, että palkkataso säilyy nykyisellään. Tämän evästyksen valtuusto antoikin kunnanhallitukselle.
Valtuuston puheenjohtaja Koivisto selvitti vielä syyn, miksi ketään ei valita varalle kunnanjohtajan virkaan. Kunnanhallitus oli päättänyt yksimielisesti esittää yhtä henkilöä. Jos tämä ei ota virkaa vastaan, palataan asiaan uudelleen.
Keskustelun jälkeen valtuusto palasikin esityslistan kohtaan eli kunnanjohtajan valintaan, joka suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä.
Valtuusto ja lehteriyleisö ottivat vaalin tuloksen vastaan arvokkaan hiljaisesti. Aplodeja ei kuulunut.

Pekka Remes

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä