Ryökkään tilalla lampaat ja kosteikot hoitavat vesistöä

Sipilän lammastilan lampaat laiduntavat kesän Ryökkään tilalla. Kuvassa Mirkku Sipilä.

Aurajokisäätiö järjesti osana VEERA-hanketta laiduntreffit Ryökkään tilalla Liedossa tiistaina. Treffeillä tutustuttiin alueeseen rantalaidunnuskohteena sekä sinne rakennettuihin kosteikkoihin.

Ryökkään tila sijaitsee Aurajokeen laskevan Vuohenojan varrella, joten vesiensuojelu on tärkeä osa tilan arkea. Alueelle on rakennettu naapuritilojen yhteistyöllä laajat kosteikot, jotka vähentävät maataloudesta peräisin olevien ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Kosteikolla laiduntavat lampaat osallistuvat perinnemaiseman hoitoon ja vesien suojeluun luonnonmukaisesti, syömällä kosteikon kasvillisuutta.
Ryökkään tilan noin kolmen-neljän hehtaarin laajuiselle laitumelle lampaat tulivat Sipilän lammastilalta. Mirkku Sipilä kertoo, että tilan lampaista noin puolet laiduntaa luonnonlaitumilla. Sipilän mukaan parasta luonnonlaidunnuksessa on maasto ja esimerkiksi sen tuomat varjot. Lampaat viihtyvät. Luonnonlaitumilla laiduntavat karitsat ovat myös lihaksikkaampia kuin tavallisilla peltolaitumilla laiduntavat.
Laiduntreffien asiantuntijoina toimivat tilan isäntäväen lisäksi ympäristöneuvoja Eriika Lundström sekä Timo Niemelä Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta. Mukana oli myös Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää perinne- ja kulttuurimaisemien hoitoa.
Eriika Lundströmin mukaan Ryökkään tilan kaltaisella jokivarsiniityllä laiduntavien lampaiden määräksi hehtaaria kohden riittää kolme-neljä uuhta karitsoineen. Sitten se on lauma.
Rantaniittyjen hoito on vesiensuojelun kannalta tärkeää, sillä hoitamattomilla alueilla kasveista liukenee jäätymisen ja sulamisen seurauksena fosforia, joka päätyy sulamisvesien mukana vesistöön. Rantaniittyjen hoitotapoja ovat niittäminen ja niittojätteen kerääminen pois alueelta tai laiduntaminen. Laiduntaminen on usein helpoin tapa, ja samalla energiatehokasta ravinteiden kierrätystä.
—Ilman eläimiä meidän luonnon monimuotoisuus olisi aika lirissä, Lundsröm summaa.

Päivi Savolainen

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä