Koekalastus keräsi väkeä Nautelankoskelle

Koekalastus tehtiin sähkön avulla. Janne Tolonen (sininen päähine) Valoniasta, Olli Ylönen (tumma lippalakki) Lounais-Suomen kalastusalueelta ja harjoittelija Elmo Laakso (punainen päähine) Valoniasta käyttivät kalastuksessa suojavarusteita.

10.9.2015 Aurajokisäätiön järjestämä koekalastusnäytös keräsi kymmenittäin kalastuksesta kiinnostuneita Nautelankoskelle tiistaina.

Koenäytös järjestettiin osana VEERA — Vesiensuojelua Varsinais-Suomen suurten jokien valuma-alueilla -hanketta.
Koekalastus toteutettiin yhteistyössä Lounais-Suomen kalastusalueen, Valonian virtavesien kunnostushankkeen ja Nautelankosken museon kanssa.
Ennen näytöstä Olli Ylönen Lounais-Suomen kalastusalueelta ja Janne Tolonen Valoniasta kertoivat Aurajoen kalakannasta sekä sähkökalastuksesta.
Aurajokeen on istutettu taimenia jo usean vuoden ajan ja taimenta koetetaan kotiuttaa Aurajokeen. Taimen pääsee nousemaan Aurajokeen, mutta käytännössä kalat eivät pääse nousemaan Nautelankoskea ylemmäs.
—Nautelankoski on varattu pelkästään perhokalastukseen. Myös mato-onginta on Nautelankoskella kielletty. Nautelankosken alueella on asiasta kertovat taulut, joissa säännöt on kerrottu, Ylönen painotti.
Valonian virtavesien kunnostushankkeen yhtenä tavoitteena on elvyttää uhanalaisia kalakantoja. Hankkeeseen liittyen järjestetään kalastoselvityksiä.
Nautelankosken koekalastus tehtiin sähköä apuna käyttäen. Sähkökalastus on lailla kielletty, joten Nautelankosken koekalastus tarvitsi luvan ELY-keskukselta.
Sähkökalastuksessa luodaan sähkökenttä, joka tainnuttaa kalat lyhytaikaisesti. Tänä aikana ne voidaan tunnistaa ja mitata.
Sähkökoekalastus sopii hyvin matalien virtavesien tutkimiseen. Niinpä Nautelankoskella koekalastus tehtiin lähellä rantaa.
Saaliiksi tuli yksi taimen, kaksi kivennuoliaista ja kaksi kivisimppua. Koekalastus kesti alle puoli tuntia. Niukasta saaliista huolimatta yleisöllä riitti kalastajilta kysyttävää Aurajoesta ja sen kalalajeista.

VEERA-hanke

VEERA — Vesisuojelua Varsinais-Suomen suurten jokien valuma-alueilla käynnistyi tämän vuoden alussa. Hanketta hallinnoi Aurajokisäätiö yhteistyössä Paimionjoki-yhdistyksen ja Salon Vesistöklinikan kanssa. Hankkeen toiminta-alue on Aurajoen, Paimionjoen, Salon suurten jokien ja Someron itäisten järvien valuma-alueet.

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa vesien tilasta, vesien hoidosta ja suojelusta sekä jakaa tietoa ravinteiden kierrättämisen vaikutuksista vesien tilaan.
Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.
Koekalastuksen aluksi hankkeen koordinaattori Sanna Laanti kertoi VEERAsta.

Pekka Remes

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä